مراسم «لیله الرغائب» در مساجد استانبول

مراسم «لیله الرغائب» در مساجد استانبول

همزمان با اولین شب جمعه از ماه رجب هجری قمری، مراسم دینی لیله الرغائب یکی از مراسم دینی مسلمانان شب گذشته با حضور هزاران نفر در مساجد مختلف استانبول گرامی داشته شد. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در مساجد استانبول Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

همزمان با اولین شب جمعه از ماه رجب هجری قمری، مراسم دینی لیله الرغائب یکی از مراسم دینی مسلمانان شب گذشته با حضور هزاران نفر در مساجد مختلف استانبول گرامی داشته شد. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در مساجد استانبول Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

همزمان با اولین شب جمعه از ماه رجب هجری قمری، مراسم دینی لیله الرغائب یکی از مراسم دینی مسلمانان شب گذشته با حضور هزاران نفر در مساجد مختلف استانبول گرامی داشته شد. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در مساجد استانبول Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

همزمان با اولین شب جمعه از ماه رجب هجری قمری، مراسم دینی لیله الرغائب یکی از مراسم دینی مسلمانان شب گذشته با حضور هزاران نفر در مساجد مختلف استانبول گرامی داشته شد. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در مساجد استانبول Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

همزمان با اولین شب جمعه از ماه رجب هجری قمری، مراسم دینی لیله الرغائب یکی از مراسم دینی مسلمانان شب گذشته با حضور هزاران نفر در مساجد مختلف استانبول گرامی داشته شد. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در مساجد استانبول Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

همزمان با اولین شب جمعه از ماه رجب هجری قمری، مراسم دینی لیله الرغائب یکی از مراسم دینی مسلمانان شب گذشته با حضور هزاران نفر در مساجد مختلف استانبول گرامی داشته شد. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در ادیرنه ترکیه Fotoğraf: Gökhan Balcı

مردم شهر ادیرنه ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد سلیمیه، ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در ادیرنه ترکیه Fotoğraf: Gökhan Balcı

مردم شهر ادیرنه ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد سلیمیه، ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در ادیرنه ترکیه Fotoğraf: Gökhan Balcı

مردم شهر ادیرنه ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد سلیمیه، ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در ادیرنه ترکیه Fotoğraf: Gökhan Balcı

مردم شهر ادیرنه ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد سلیمیه، ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در ادیرنه ترکیه Fotoğraf: Gökhan Balcı

مردم شهر ادیرنه ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد سلیمیه، ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در ادیرنه ترکیه Fotoğraf: Gökhan Balcı

مردم شهر ادیرنه ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد سلیمیه، ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در ادیرنه ترکیه Fotoğraf: Gökhan Balcı

مردم شهر ادیرنه ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد سلیمیه، ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در ادیرنه ترکیه Fotoğraf: Gökhan Balcı

مردم شهر ادیرنه ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد سلیمیه، ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در ادیرنه ترکیه Fotoğraf: Gökhan Balcı

مردم شهر ادیرنه ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد سلیمیه، ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در ادیرنه ترکیه Fotoğraf: Gökhan Balcı

مردم شهر ادیرنه ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد سلیمیه، ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در ادیرنه ترکیه Fotoğraf: Gökhan Balcı

مردم شهر ادیرنه ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد سلیمیه، ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها