مراسم عید جمهوریت ترکیه در آرامگاه آتاترک

مراسم عید جمهوریت ترکیه در آرامگاه آتاترک

نودوهفتمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه و عید جمهوریت در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Doğukan Keskinkılıç - خبرگزاری آناتولی )

 مراسم عید جمهوریت ترکیه در آرامگاه آتاترک Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

نودوهفتمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه و عید جمهوریت در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Doğukan Keskinkılıç - خبرگزاری آناتولی )

 مراسم عید جمهوریت ترکیه در آرامگاه آتاترک Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

نودوهفتمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه و عید جمهوریت در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Doğukan Keskinkılıç - خبرگزاری آناتولی )

 مراسم عید جمهوریت ترکیه در آرامگاه آتاترک Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

نودوهفتمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه و عید جمهوریت در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Doğukan Keskinkılıç - خبرگزاری آناتولی )

 مراسم عید جمهوریت ترکیه در آرامگاه آتاترک Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

نودوهفتمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه و عید جمهوریت در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Doğukan Keskinkılıç - خبرگزاری آناتولی )

 مراسم عید جمهوریت ترکیه در آرامگاه آتاترک Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

نودوهفتمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه و عید جمهوریت در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Doğukan Keskinkılıç - خبرگزاری آناتولی )

 مراسم عید جمهوریت ترکیه در آرامگاه آتاترک Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

نودوهفتمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه و عید جمهوریت در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Doğukan Keskinkılıç - خبرگزاری آناتولی )

 مراسم عید جمهوریت ترکیه در آرامگاه آتاترک Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

نودوهفتمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه و عید جمهوریت در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Doğukan Keskinkılıç - خبرگزاری آناتولی )

 مراسم عید جمهوریت ترکیه در آرامگاه آتاترک Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

نودوهفتمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه و عید جمهوریت در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Doğukan Keskinkılıç - خبرگزاری آناتولی )

 مراسم عید جمهوریت ترکیه در آرامگاه آتاترک Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

نودوهفتمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه و عید جمهوریت در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Doğukan Keskinkılıç - خبرگزاری آناتولی )

 مراسم عید جمهوریت ترکیه در آرامگاه آتاترک Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

نودوهفتمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه و عید جمهوریت در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Doğukan Keskinkılıç - خبرگزاری آناتولی )

 مراسم عید جمهوریت ترکیه در آرامگاه آتاترک Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

نودوهفتمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه و عید جمهوریت در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Doğukan Keskinkılıç - خبرگزاری آناتولی )

 مراسم عید جمهوریت ترکیه در آرامگاه آتاترک Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

نودوهفتمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه و عید جمهوریت در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Doğukan Keskinkılıç - خبرگزاری آناتولی )

 مراسم عید جمهوریت ترکیه در آرامگاه آتاترک Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

نودوهفتمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه و عید جمهوریت در آنیت کبیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا برگزار شد. ( Doğukan Keskinkılıç - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها