گرامیداشت عید معراج در ادیرنه

گرامیداشت عید معراج در ادیرنه

شب معراج پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) در مسجد «سلیمیها» شهر ادیرنه گرامی داشته شد. ( Cihan Demirci - خبرگزاری آناتولی )

مراسم شب معراج پيامبر اسلام در دوزچه
Fotoğraf: Ömer Ürer

مراسم بزرگداشت شب معراج پیامبر اسلام در مسجد «مرکز» شهرستان آقچه‌قوچه استان دوزچه برگزار شد. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

مراسم شب معراج پيامبر اسلام در دوزچه
Fotoğraf: Ömer Ürer

مراسم بزرگداشت شب معراج پیامبر اسلام در مسجد «مرکز» شهرستان آقچه‌قوچه استان دوزچه برگزار شد. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

مراسم شب معراج پيامبر اسلام در دوزچه
Fotoğraf: Ömer Ürer

مراسم بزرگداشت شب معراج پیامبر اسلام در مسجد «مرکز» شهرستان آقچه‌قوچه استان دوزچه برگزار شد. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

مراسم شب معراج پيامبر اسلام در دوزچه
Fotoğraf: Ömer Ürer

مراسم بزرگداشت شب معراج پیامبر اسلام در مسجد «مرکز» شهرستان آقچه‌قوچه استان دوزچه برگزار شد. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

گرامیداشت عید معراج در ادیرنه Fotoğraf: Cihan Demirci

شب معراج پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) در مسجد «سلیمیها» شهر ادیرنه گرامی داشته شد. ( Cihan Demirci - خبرگزاری آناتولی )

گرامیداشت عید معراج در استانبول Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

مردم استانبول عید معراج (عید مبعث در ایران) را در مسجد ایوب سلطان گرامی داشتند و در مراسمی که به همین منظور برگزار شد، حسن کامل ییلماز، مفتی استانبول به ایراد سخنرانی پرداخت. ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

گرامیداشت عید معراج در استانبول Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

مردم استانبول عید معراج (عید مبعث در ایران) را در مسجد ایوب سلطان گرامی داشتند و در مراسمی که به همین منظور برگزار شد، حسن کامل ییلماز، مفتی استانبول به ایراد سخنرانی پرداخت. ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

گرامیداشت عید معراج در استانبول Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

مردم استانبول عید معراج (عید مبعث در ایران) را در مسجد ایوب سلطان گرامی داشتند و در مراسمی که به همین منظور برگزار شد، حسن کامل ییلماز، مفتی استانبول به ایراد سخنرانی پرداخت. ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

گرامیداشت عید معراج در استانبول Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

مردم استانبول عید معراج (عید مبعث در ایران) را در مسجد ایوب سلطان گرامی داشتند و در مراسمی که به همین منظور برگزار شد، حسن کامل ییلماز، مفتی استانبول به ایراد سخنرانی پرداخت. ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

گرامیداشت عید معراج در استانبول Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

مردم استانبول عید معراج (عید مبعث در ایران) را در مسجد ایوب سلطان گرامی داشتند و در مراسمی که به همین منظور برگزار شد، حسن کامل ییلماز، مفتی استانبول به ایراد سخنرانی پرداخت. ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

گرامیداشت عید معراج در استانبول Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

مردم استانبول عید معراج (عید مبعث در ایران) را در مسجد ایوب سلطان گرامی داشتند و در مراسمی که به همین منظور برگزار شد، حسن کامل ییلماز، مفتی استانبول به ایراد سخنرانی پرداخت. ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

گرامیداشت عید معراج در استانبول Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

مردم استانبول عید معراج (عید مبعث در ایران) را در مسجد ایوب سلطان گرامی داشتند و در مراسمی که به همین منظور برگزار شد، حسن کامل ییلماز، مفتی استانبول به ایراد سخنرانی پرداخت. ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

گرامیداشت عید معراج در استانبول Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

مردم استانبول عید معراج (عید مبعث در ایران) را در مسجد ایوب سلطان گرامی داشتند و در مراسمی که به همین منظور برگزار شد، حسن کامل ییلماز، مفتی استانبول به ایراد سخنرانی پرداخت. ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

گرامیداشت عید معراج در استانبول Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

مردم استانبول عید معراج (عید مبعث در ایران) را در مسجد ایوب سلطان گرامی داشتند و در مراسمی که به همین منظور برگزار شد، حسن کامل ییلماز، مفتی استانبول به ایراد سخنرانی پرداخت. ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

گرامیداشت عید معراج در استانبول Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

مردم استانبول عید معراج (عید مبعث در ایران) را در مسجد ایوب سلطان گرامی داشتند و در مراسمی که به همین منظور برگزار شد، حسن کامل ییلماز، مفتی استانبول به ایراد سخنرانی پرداخت. ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها