مراسم روز «ماخا بوچا» در تایلند

مراسم روز «ماخا بوچا» در تایلند

روز ماخا بوچا (Makha Bucha) که یکی از مهمترین اعیاد مذهبی بوداییان است، در معبد «Dhammakaya» در بانكوک تايلند جشن گرفته شد. ( Guillaume Payen - خبرگزاری آناتولی )

مراسم روز «ماخا بوچا» در تایلند Fotoğraf: Guillaume Payen

روز ماخا بوچا (Makha Bucha) که یکی از مهمترین اعیاد مذهبی بوداییان است، در معبد «Dhammakaya» در بانكوک تايلند جشن گرفته شد. ( Guillaume Payen - خبرگزاری آناتولی )

مراسم روز «ماخا بوچا» در تایلند Fotoğraf: Guillaume Payen

روز ماخا بوچا (Makha Bucha) که یکی از مهمترین اعیاد مذهبی بوداییان است، در معبد «Dhammakaya» در بانكوک تايلند جشن گرفته شد. ( Guillaume Payen - خبرگزاری آناتولی )

مراسم روز «ماخا بوچا» در تایلند Fotoğraf: Guillaume Payen

روز ماخا بوچا (Makha Bucha) که یکی از مهمترین اعیاد مذهبی بوداییان است، در معبد «Dhammakaya» در بانكوک تايلند جشن گرفته شد. ( Guillaume Payen - خبرگزاری آناتولی )

مراسم روز «ماخا بوچا» در تایلند Fotoğraf: Guillaume Payen

روز ماخا بوچا (Makha Bucha) که یکی از مهمترین اعیاد مذهبی بوداییان است، در معبد «Dhammakaya» در بانكوک تايلند جشن گرفته شد. ( Guillaume Payen - خبرگزاری آناتولی )

مراسم روز «ماخا بوچا» در تایلند Fotoğraf: Guillaume Payen

روز ماخا بوچا (Makha Bucha) که یکی از مهمترین اعیاد مذهبی بوداییان است، در معبد «Dhammakaya» در بانكوک تايلند جشن گرفته شد. ( Guillaume Payen - خبرگزاری آناتولی )

مراسم روز «ماخا بوچا» در تایلند Fotoğraf: Guillaume Payen

روز ماخا بوچا (Makha Bucha) که یکی از مهمترین اعیاد مذهبی بوداییان است، در معبد «Dhammakaya» در بانكوک تايلند جشن گرفته شد. ( Guillaume Payen - خبرگزاری آناتولی )

مراسم روز «ماخا بوچا» در تایلند Fotoğraf: Guillaume Payen

روز ماخا بوچا (Makha Bucha) که یکی از مهمترین اعیاد مذهبی بوداییان است، در معبد «Dhammakaya» در بانكوک تايلند جشن گرفته شد. ( Guillaume Payen - خبرگزاری آناتولی )

مراسم روز «ماخا بوچا» در تایلند Fotoğraf: Guillaume Payen

روز ماخا بوچا (Makha Bucha) که یکی از مهمترین اعیاد مذهبی بوداییان است، در معبد «Dhammakaya» در بانكوک تايلند جشن گرفته شد. ( Guillaume Payen - خبرگزاری آناتولی )

مراسم روز «ماخا بوچا» در تایلند Fotoğraf: Guillaume Payen

روز ماخا بوچا (Makha Bucha) که یکی از مهمترین اعیاد مذهبی بوداییان است، در معبد «Dhammakaya» در بانكوک تايلند جشن گرفته شد. ( Guillaume Payen - خبرگزاری آناتولی )

مراسم روز «ماخا بوچا» در تایلند Fotoğraf: Guillaume Payen

روز ماخا بوچا (Makha Bucha) که یکی از مهمترین اعیاد مذهبی بوداییان است، در معبد «Dhammakaya» در بانكوک تايلند جشن گرفته شد. ( Guillaume Payen - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها