قرص کامل ماه در استان وان ترکیه

قرص کامل ماه در استان وان ترکیه

قرار گرفتن قرص ماه در آسمان استان وان تصاویر بی نظیری را خلق کرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در استان وان ترکیه Fotoğraf: Özkan Bilgin

قرار گرفتن قرص ماه در آسمان استان وان تصاویر بی نظیری را خلق کرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در استان وان ترکیه Fotoğraf: Özkan Bilgin

قرار گرفتن قرص ماه در آسمان استان وان تصاویر بی نظیری را خلق کرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در استان وان ترکیه Fotoğraf: Özkan Bilgin

قرار گرفتن قرص ماه در آسمان استان وان تصاویر بی نظیری را خلق کرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در استان وان ترکیه Fotoğraf: Özkan Bilgin

قرار گرفتن قرص ماه در آسمان استان وان تصاویر بی نظیری را خلق کرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در استان وان ترکیه Fotoğraf: Özkan Bilgin

قرار گرفتن قرص ماه در آسمان استان وان تصاویر بی نظیری را خلق کرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

قرص کامل ماه در استان وان ترکیه Fotoğraf: Özkan Bilgin

قرار گرفتن قرص ماه در آسمان استان وان تصاویر بی نظیری را خلق کرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها