قایق سواری در روخانه "موکس" وان ترکیه، سفری ماجراجویانه به دل طبیعت

قایق سواری در روخانه "موکس" وان ترکیه، سفری ماجراجویانه به دل طبیعت

شهرستان باغچه‌سرای استان وان ترکیه با مناطق جنگلی بکر، درختان گردو و جغرافیای بی نظیر و همچنین رودخانه پرآب و آرام «موکس» آماده میزبانی وجذب گردشگران ورزشی است. ( Necat Hazar - خبرگزاری آناتولی )

قایق سواری در روخانه "موکس" وان ترکیه، سفری ماجراجویانه به دل طبیعت
Fotoğraf: Necat Hazar

شهرستان باغچه‌سرای استان وان ترکیه با مناطق جنگلی بکر، درختان گردو و جغرافیای بی نظیر و همچنین رودخانه پرآب و آرام «موکس» آماده میزبانی وجذب گردشگران ورزشی است. ( Necat Hazar - خبرگزاری آناتولی )

قایق سواری در روخانه "موکس" وان ترکیه، سفری ماجراجویانه به دل طبیعت
Fotoğraf: Necat Hazar

شهرستان باغچه‌سرای استان وان ترکیه با مناطق جنگلی بکر، درختان گردو و جغرافیای بی نظیر و همچنین رودخانه پرآب و آرام «موکس» آماده میزبانی وجذب گردشگران ورزشی است. ( Necat Hazar - خبرگزاری آناتولی )

قایق سواری در روخانه "موکس" وان ترکیه، سفری ماجراجویانه به دل طبیعت
Fotoğraf: Necat Hazar

شهرستان باغچه‌سرای استان وان ترکیه با مناطق جنگلی بکر، درختان گردو و جغرافیای بی نظیر و همچنین رودخانه پرآب و آرام «موکس» آماده میزبانی وجذب گردشگران ورزشی است. ( Necat Hazar - خبرگزاری آناتولی )

قایق سواری در روخانه "موکس" وان ترکیه، سفری ماجراجویانه به دل طبیعت
Fotoğraf: Necat Hazar

شهرستان باغچه‌سرای استان وان ترکیه با مناطق جنگلی بکر، درختان گردو و جغرافیای بی نظیر و همچنین رودخانه پرآب و آرام «موکس» آماده میزبانی وجذب گردشگران ورزشی است. ( Necat Hazar - خبرگزاری آناتولی )

قایق سواری در روخانه "موکس" وان ترکیه، سفری ماجراجویانه به دل طبیعت
Fotoğraf: Necat Hazar

شهرستان باغچه‌سرای استان وان ترکیه با مناطق جنگلی بکر، درختان گردو و جغرافیای بی نظیر و همچنین رودخانه پرآب و آرام «موکس» آماده میزبانی وجذب گردشگران ورزشی است. ( Necat Hazar - خبرگزاری آناتولی )

قایق سواری در روخانه "موکس" وان ترکیه، سفری ماجراجویانه به دل طبیعت
Fotoğraf: Necat Hazar

شهرستان باغچه‌سرای استان وان ترکیه با مناطق جنگلی بکر، درختان گردو و جغرافیای بی نظیر و همچنین رودخانه پرآب و آرام «موکس» آماده میزبانی وجذب گردشگران ورزشی است. ( Necat Hazar - خبرگزاری آناتولی )

قایق سواری در روخانه "موکس" وان ترکیه، سفری ماجراجویانه به دل طبیعت
Fotoğraf: Necat Hazar

شهرستان باغچه‌سرای استان وان ترکیه با مناطق جنگلی بکر، درختان گردو و جغرافیای بی نظیر و همچنین رودخانه پرآب و آرام «موکس» آماده میزبانی وجذب گردشگران ورزشی است. ( Necat Hazar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها