فوران مجدد کوه آتشفشان پاکایا در گواتمالا

فوران مجدد کوه آتشفشان پاکایا در گواتمالا

کوه آتشفشان پاکایا در گواتمالا بار دیگر فوران کرد. پاکایا یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های کشور گواتمالا به شمار می‌رود. این کوه در فاصله 30 کیلومتری جنوب مرکز گواتمالا سیتی، پایتخت این کشور قرار دارد. ( Luis Vargas - خبرگزاری آناتولی )

فوران مجدد کوه آتشفشان پاکایا در گواتمالا
Fotoğraf: Luis Vargas

کوه آتشفشان پاکایا در گواتمالا بار دیگر فوران کرد. پاکایا یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های کشور گواتمالا به شمار می‌رود. این کوه در فاصله 30 کیلومتری جنوب مرکز گواتمالا سیتی، پایتخت این کشور قرار دارد. ( Luis Vargas - خبرگزاری آناتولی )

فوران مجدد کوه آتشفشان پاکایا در گواتمالا
Fotoğraf: Luis Vargas

کوه آتشفشان پاکایا در گواتمالا بار دیگر فوران کرد. پاکایا یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های کشور گواتمالا به شمار می‌رود. این کوه در فاصله 30 کیلومتری جنوب مرکز گواتمالا سیتی، پایتخت این کشور قرار دارد. ( Luis Vargas - خبرگزاری آناتولی )

فوران مجدد کوه آتشفشان پاکایا در گواتمالا
Fotoğraf: Luis Vargas

کوه آتشفشان پاکایا در گواتمالا بار دیگر فوران کرد. پاکایا یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های کشور گواتمالا به شمار می‌رود. این کوه در فاصله 30 کیلومتری جنوب مرکز گواتمالا سیتی، پایتخت این کشور قرار دارد. ( Luis Vargas - خبرگزاری آناتولی )

فوران مجدد کوه آتشفشان پاکایا در گواتمالا
Fotoğraf: Luis Vargas

کوه آتشفشان پاکایا در گواتمالا بار دیگر فوران کرد. پاکایا یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های کشور گواتمالا به شمار می‌رود. این کوه در فاصله 30 کیلومتری جنوب مرکز گواتمالا سیتی، پایتخت این کشور قرار دارد. ( Luis Vargas - خبرگزاری آناتولی )

فوران مجدد کوه آتشفشان پاکایا در گواتمالا
Fotoğraf: Luis Vargas

کوه آتشفشان پاکایا در گواتمالا بار دیگر فوران کرد. پاکایا یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های کشور گواتمالا به شمار می‌رود. این کوه در فاصله 30 کیلومتری جنوب مرکز گواتمالا سیتی، پایتخت این کشور قرار دارد. ( Luis Vargas - خبرگزاری آناتولی )

فوران مجدد کوه آتشفشان پاکایا در گواتمالا
Fotoğraf: Luis Vargas

کوه آتشفشان پاکایا در گواتمالا بار دیگر فوران کرد. پاکایا یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های کشور گواتمالا به شمار می‌رود. این کوه در فاصله 30 کیلومتری جنوب مرکز گواتمالا سیتی، پایتخت این کشور قرار دارد. ( Luis Vargas - خبرگزاری آناتولی )

فوران مجدد کوه آتشفشان پاکایا در گواتمالا
Fotoğraf: Luis Vargas

کوه آتشفشان پاکایا در گواتمالا بار دیگر فوران کرد. پاکایا یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های کشور گواتمالا به شمار می‌رود. این کوه در فاصله 30 کیلومتری جنوب مرکز گواتمالا سیتی، پایتخت این کشور قرار دارد. ( Luis Vargas - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها