فوران آتشفشان مراپی در اندونزی

فوران آتشفشان مراپی در اندونزی

کوه آتشفشان مراپی در جزیره جاوه اندونزی بار دیگر فوران کرد. ( Dasril Roszandi - خبرگزاری آناتولی )

فوران آتشفشان مراپی در اندونزی Fotoğraf: Dasril Roszandi

کوه آتشفشان مراپی در جزیره جاوه اندونزی بار دیگر فوران کرد. ( Dasril Roszandi - خبرگزاری آناتولی )

فوران آتشفشان مراپی در اندونزی Fotoğraf: Dasril Roszandi

کوه آتشفشان مراپی در جزیره جاوه اندونزی بار دیگر فوران کرد. ( Dasril Roszandi - خبرگزاری آناتولی )

فوران آتشفشان مراپی در اندونزی Fotoğraf: Dasril Roszandi

کوه آتشفشان مراپی در جزیره جاوه اندونزی بار دیگر فوران کرد. ( Dasril Roszandi - خبرگزاری آناتولی )

فوران آتشفشان مراپی در اندونزی Fotoğraf: Dasril Roszandi

کوه آتشفشان مراپی در جزیره جاوه اندونزی بار دیگر فوران کرد. ( Dasril Roszandi - خبرگزاری آناتولی )

فوران آتشفشان مراپی در اندونزی Fotoğraf: Dasril Roszandi

کوه آتشفشان مراپی در جزیره جاوه اندونزی بار دیگر فوران کرد. ( Dasril Roszandi - خبرگزاری آناتولی )

فوران آتشفشان مراپی در اندونزی Fotoğraf: Dasril Roszandi

کوه آتشفشان مراپی در جزیره جاوه اندونزی بار دیگر فوران کرد. ( Dasril Roszandi - خبرگزاری آناتولی )

فوران آتشفشان مراپی در اندونزی Fotoğraf: Dasril Roszandi

کوه آتشفشان مراپی در جزیره جاوه اندونزی بار دیگر فوران کرد. ( Dasril Roszandi - خبرگزاری آناتولی )

فوران آتشفشان مراپی در اندونزی Fotoğraf: Dasril Roszandi

کوه آتشفشان مراپی در جزیره جاوه اندونزی بار دیگر فوران کرد. ( Dasril Roszandi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها