فعال شدن کوه آتش‌فشان اتنا در ایتالیا

فعال شدن کوه آتش‌فشان اتنا در ایتالیا

کوه آتشفشانی اتنا در جنوب شرق جزیره سیسیل ایتالیا دوباره فعال شد. ( Salvatore Allegra - خبرگزاری آناتولی )

فعال شدن کوه آتش‌فشان اتنا در ایتالیا Fotoğraf: Salvatore Allegra

کوه آتشفشانی اتنا در جنوب شرق جزیره سیسیل ایتالیا دوباره فعال شد. ( Salvatore Allegra - خبرگزاری آناتولی )

فعال شدن کوه آتش‌فشان اتنا در ایتالیا Fotoğraf: Salvatore Allegra

کوه آتشفشانی اتنا در جنوب شرق جزیره سیسیل ایتالیا دوباره فعال شد. ( Salvatore Allegra - خبرگزاری آناتولی )

فعال شدن کوه آتش‌فشان اتنا در ایتالیا Fotoğraf: Salvatore Allegra

کوه آتشفشانی اتنا در جنوب شرق جزیره سیسیل ایتالیا دوباره فعال شد. ( Salvatore Allegra - خبرگزاری آناتولی )

فعال شدن کوه آتش‌فشان اتنا در ایتالیا Fotoğraf: Salvatore Allegra

کوه آتشفشانی اتنا در جنوب شرق جزیره سیسیل ایتالیا دوباره فعال شد. ( Salvatore Allegra - خبرگزاری آناتولی )

فعال شدن کوه آتش‌فشان اتنا در ایتالیا Fotoğraf: Salvatore Allegra

کوه آتشفشانی اتنا در جنوب شرق جزیره سیسیل ایتالیا دوباره فعال شد. ( Salvatore Allegra - خبرگزاری آناتولی )

فعال شدن کوه آتش‌فشان اتنا در ایتالیا Fotoğraf: Salvatore Allegra

کوه آتشفشانی اتنا در جنوب شرق جزیره سیسیل ایتالیا دوباره فعال شد. ( Salvatore Allegra - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها