فعالیت‌های بشردوستانه بنیاد دیانت ترکیه در سومالی

فعالیت‌های بشردوستانه بنیاد دیانت ترکیه در سومالی

بنیاد دیانت ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود به مناسبت ماه مبارک رمضان میان هزار کودک نیازمند در موگادیشو پایتخت سومالی لباس‌های عیدی توزیع کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

فعالیت‌های بشردوستانه بنیاد دیانت ترکیه در سومالی Fotoğraf: Cem Genco

بنیاد دیانت ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود به مناسبت ماه مبارک رمضان میان هزار کودک نیازمند در موگادیشو پایتخت سومالی لباس‌های عیدی توزیع کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

فعالیت‌های بشردوستانه بنیاد دیانت ترکیه در سومالی Fotoğraf: Cem Genco

بنیاد دیانت ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود به مناسبت ماه مبارک رمضان میان هزار کودک نیازمند در موگادیشو پایتخت سومالی لباس‌های عیدی توزیع کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

فعالیت‌های بشردوستانه بنیاد دیانت ترکیه در سومالی Fotoğraf: Cem Genco

بنیاد دیانت ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود به مناسبت ماه مبارک رمضان میان هزار کودک نیازمند در موگادیشو پایتخت سومالی لباس‌های عیدی توزیع کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

فعالیت‌های بشردوستانه بنیاد دیانت ترکیه در سومالی Fotoğraf: Cem Genco

بنیاد دیانت ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود به مناسبت ماه مبارک رمضان میان هزار کودک نیازمند در موگادیشو پایتخت سومالی لباس‌های عیدی توزیع کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

فعالیت‌های بشردوستانه بنیاد دیانت ترکیه در سومالی Fotoğraf: Cem Genco

بنیاد دیانت ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود به مناسبت ماه مبارک رمضان میان هزار کودک نیازمند در موگادیشو پایتخت سومالی لباس‌های عیدی توزیع کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

فعالیت‌های بشردوستانه بنیاد دیانت ترکیه در سومالی Fotoğraf: Cem Genco

بنیاد دیانت ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود به مناسبت ماه مبارک رمضان میان هزار کودک نیازمند در موگادیشو پایتخت سومالی لباس‌های عیدی توزیع کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

فعالیت‌های بشردوستانه بنیاد دیانت ترکیه در سومالی Fotoğraf: Cem Genco

بنیاد دیانت ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود به مناسبت ماه مبارک رمضان میان هزار کودک نیازمند در موگادیشو پایتخت سومالی لباس‌های عیدی توزیع کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

فعالیت‌های بشردوستانه بنیاد دیانت ترکیه در سومالی Fotoğraf: Cem Genco

بنیاد دیانت ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود به مناسبت ماه مبارک رمضان میان هزار کودک نیازمند در موگادیشو پایتخت سومالی لباس‌های عیدی توزیع کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها