فائزه هاشمی: تخصص پدرم امیدوار کردن مردم بود

فائزه هاشمی: تخصص پدرم امیدوار کردن مردم بود

فائزه هاشمی‌رفسنجانی، دختر آیت الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهور اسبق ایران در گفت‌وگو با «آناتولی» درباره حوادث و تحولات این کشور پس از گذشت دو سال از فوت پدرش، گفت: «با رفتن او خیلی چیزها به‌هم ریخته است. اگر پدرم در اعتراضاتی که از دی ماه گذشته شروع شد (زنده) بود، مقداری شرایط را آرام می کرد». ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

فائزه هاشمی: تخصص پدرم امیدوار کردن مردم بود Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

فائزه هاشمی‌رفسنجانی، دختر آیت الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهور اسبق ایران در گفت‌وگو با «آناتولی» درباره حوادث و تحولات این کشور پس از گذشت دو سال از فوت پدرش، گفت: «با رفتن او خیلی چیزها به‌هم ریخته است. اگر پدرم در اعتراضاتی که از دی ماه گذشته شروع شد (زنده) بود، مقداری شرایط را آرام می کرد». ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

فائزه هاشمی: تخصص پدرم امیدوار کردن مردم بود Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

فائزه هاشمی‌رفسنجانی، دختر آیت الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهور اسبق ایران در گفت‌وگو با «آناتولی» درباره حوادث و تحولات این کشور پس از گذشت دو سال از فوت پدرش، گفت: «با رفتن او خیلی چیزها به‌هم ریخته است. اگر پدرم در اعتراضاتی که از دی ماه گذشته شروع شد (زنده) بود، مقداری شرایط را آرام می کرد». ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

فائزه هاشمی: تخصص پدرم امیدوار کردن مردم بود Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

فائزه هاشمی‌رفسنجانی، دختر آیت الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهور اسبق ایران در گفت‌وگو با «آناتولی» درباره حوادث و تحولات این کشور پس از گذشت دو سال از فوت پدرش، گفت: «با رفتن او خیلی چیزها به‌هم ریخته است. اگر پدرم در اعتراضاتی که از دی ماه گذشته شروع شد (زنده) بود، مقداری شرایط را آرام می کرد». ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

فائزه هاشمی: تخصص پدرم امیدوار کردن مردم بود Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

فائزه هاشمی‌رفسنجانی، دختر آیت الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهور اسبق ایران در گفت‌وگو با «آناتولی» درباره حوادث و تحولات این کشور پس از گذشت دو سال از فوت پدرش، گفت: «با رفتن او خیلی چیزها به‌هم ریخته است. اگر پدرم در اعتراضاتی که از دی ماه گذشته شروع شد (زنده) بود، مقداری شرایط را آرام می کرد». ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

فائزه هاشمی: تخصص پدرم امیدوار کردن مردم بود Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

فائزه هاشمی‌رفسنجانی، دختر آیت الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهور اسبق ایران در گفت‌وگو با «آناتولی» درباره حوادث و تحولات این کشور پس از گذشت دو سال از فوت پدرش، گفت: «با رفتن او خیلی چیزها به‌هم ریخته است. اگر پدرم در اعتراضاتی که از دی ماه گذشته شروع شد (زنده) بود، مقداری شرایط را آرام می کرد». ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

فائزه هاشمی: تخصص پدرم امیدوار کردن مردم بود Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

فائزه هاشمی‌رفسنجانی، دختر آیت الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهور اسبق ایران در گفت‌وگو با «آناتولی» درباره حوادث و تحولات این کشور پس از گذشت دو سال از فوت پدرش، گفت: «با رفتن او خیلی چیزها به‌هم ریخته است. اگر پدرم در اعتراضاتی که از دی ماه گذشته شروع شد (زنده) بود، مقداری شرایط را آرام می کرد». ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

فائزه هاشمی: تخصص پدرم امیدوار کردن مردم بود Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

فائزه هاشمی‌رفسنجانی، دختر آیت الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهور اسبق ایران در گفت‌وگو با «آناتولی» درباره حوادث و تحولات این کشور پس از گذشت دو سال از فوت پدرش، گفت: «با رفتن او خیلی چیزها به‌هم ریخته است. اگر پدرم در اعتراضاتی که از دی ماه گذشته شروع شد (زنده) بود، مقداری شرایط را آرام می کرد». ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها