غروب آفتاب در استانبول

غروب آفتاب در استانبول

غروب آفتاب در آسمان منطقه اوسکودار استانبول تصاویر بی نظیری را پدید آورد. ( Şebnem Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

غروب آفتاب در استانبول Fotoğraf: Şebnem Coşkun

غروب آفتاب در آسمان منطقه اوسکودار استانبول تصاویر بی نظیری را پدید آورد. ( Şebnem Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

غروب آفتاب در استانبول Fotoğraf: Şebnem Coşkun

غروب آفتاب در آسمان منطقه اوسکودار استانبول تصاویر بی نظیری را پدید آورد. ( Şebnem Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

غروب آفتاب در استانبول Fotoğraf: Şebnem Coşkun

غروب آفتاب در آسمان منطقه اوسکودار استانبول تصاویر بی نظیری را پدید آورد. ( Şebnem Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

غروب آفتاب در استانبول Fotoğraf: Şebnem Coşkun

غروب آفتاب در آسمان منطقه اوسکودار استانبول تصاویر بی نظیری را پدید آورد. ( Şebnem Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

غروب آفتاب در استانبول Fotoğraf: Şebnem Coşkun

غروب آفتاب در آسمان منطقه اوسکودار استانبول تصاویر بی نظیری را پدید آورد. ( Şebnem Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

غروب آفتاب در استانبول Fotoğraf: Şebnem Coşkun

غروب آفتاب در آسمان منطقه اوسکودار استانبول تصاویر بی نظیری را پدید آورد. ( Şebnem Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

غروب آفتاب در استانبول Fotoğraf: Şebnem Coşkun

غروب آفتاب در آسمان منطقه اوسکودار استانبول تصاویر بی نظیری را پدید آورد. ( Şebnem Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

غروب آفتاب در استانبول Fotoğraf: Şebnem Coşkun

غروب آفتاب در آسمان منطقه اوسکودار استانبول تصاویر بی نظیری را پدید آورد. ( Şebnem Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

غروب آفتاب در استانبول Fotoğraf: Şebnem Coşkun

غروب آفتاب در آسمان منطقه اوسکودار استانبول تصاویر بی نظیری را پدید آورد. ( Şebnem Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

غروب آفتاب در استانبول Fotoğraf: Şebnem Coşkun

غروب آفتاب در آسمان منطقه اوسکودار استانبول تصاویر بی نظیری را پدید آورد. ( Şebnem Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها