عمليات «صاعقه-11 هر‌ه‌کول» علیه پ.ک.ک در سيرت آغاز شد

عمليات «صاعقه-11 هر‌ه‌کول» علیه پ.ک.ک در سيرت آغاز شد

وزارت کشور ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که عمليات «صاعقه-11 هر‌ه‌کول» با مشارکت 1003 نیروی مسلح برای نابودی کامل گروه تروریستی پ.ک.ک در استان سيرت آغاز شده است. ( İçişleri Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

عمليات «صاعقه-11 هر‌ه‌کول» علیه پ.ک.ک در سيرت آغاز شد Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

وزارت کشور ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که عمليات «صاعقه-11 هر‌ه‌کول» با مشارکت 1003 نیروی مسلح برای نابودی کامل گروه تروریستی پ.ک.ک در استان سيرت آغاز شده است. ( İçişleri Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

عمليات «صاعقه-11 هر‌ه‌کول» علیه پ.ک.ک در سيرت آغاز شد Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

وزارت کشور ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که عمليات «صاعقه-11 هر‌ه‌کول» با مشارکت 1003 نیروی مسلح برای نابودی کامل گروه تروریستی پ.ک.ک در استان سيرت آغاز شده است. ( İçişleri Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

عمليات «صاعقه-11 هر‌ه‌کول» علیه پ.ک.ک در سيرت آغاز شد Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

وزارت کشور ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که عمليات «صاعقه-11 هر‌ه‌کول» با مشارکت 1003 نیروی مسلح برای نابودی کامل گروه تروریستی پ.ک.ک در استان سيرت آغاز شده است. ( İçişleri Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

عمليات «صاعقه-11 هر‌ه‌کول» علیه پ.ک.ک در سيرت آغاز شد Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

وزارت کشور ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که عمليات «صاعقه-11 هر‌ه‌کول» با مشارکت 1003 نیروی مسلح برای نابودی کامل گروه تروریستی پ.ک.ک در استان سيرت آغاز شده است. ( İçişleri Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

عمليات «صاعقه-11 هر‌ه‌کول» علیه پ.ک.ک در سيرت آغاز شد Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

وزارت کشور ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که عمليات «صاعقه-11 هر‌ه‌کول» با مشارکت 1003 نیروی مسلح برای نابودی کامل گروه تروریستی پ.ک.ک در استان سيرت آغاز شده است. ( İçişleri Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

عمليات «صاعقه-11 هر‌ه‌کول» علیه پ.ک.ک در سيرت آغاز شد Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

وزارت کشور ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که عمليات «صاعقه-11 هر‌ه‌کول» با مشارکت 1003 نیروی مسلح برای نابودی کامل گروه تروریستی پ.ک.ک در استان سيرت آغاز شده است. ( İçişleri Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

عمليات «صاعقه-11 هر‌ه‌کول» علیه پ.ک.ک در سيرت آغاز شد Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

وزارت کشور ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که عمليات «صاعقه-11 هر‌ه‌کول» با مشارکت 1003 نیروی مسلح برای نابودی کامل گروه تروریستی پ.ک.ک در استان سيرت آغاز شده است. ( İçişleri Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

عمليات «صاعقه-11 هر‌ه‌کول» علیه پ.ک.ک در سيرت آغاز شد Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

وزارت کشور ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که عمليات «صاعقه-11 هر‌ه‌کول» با مشارکت 1003 نیروی مسلح برای نابودی کامل گروه تروریستی پ.ک.ک در استان سيرت آغاز شده است. ( İçişleri Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

عمليات «صاعقه-11 هر‌ه‌کول» علیه پ.ک.ک در سيرت آغاز شد Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

وزارت کشور ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که عمليات «صاعقه-11 هر‌ه‌کول» با مشارکت 1003 نیروی مسلح برای نابودی کامل گروه تروریستی پ.ک.ک در استان سيرت آغاز شده است. ( İçişleri Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها