علاقه گردشگران به استخر طبیعی «کینگ» در آنتالیا

علاقه گردشگران به استخر طبیعی «کینگ» در آنتالیا

استخر طبیعی «کینگ» در استان آنتالیا ترکیه در فصل تابستان مورد توجه ویژه گردشگران قرار گرفته است. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران به استخر طبیعی «کینگ» در آنتالیا
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

استخر طبیعی «کینگ» در استان آنتالیا ترکیه در فصل تابستان مورد توجه ویژه گردشگران قرار گرفته است. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران به استخر طبیعی «کینگ» در آنتالیا
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

استخر طبیعی «کینگ» در استان آنتالیا ترکیه در فصل تابستان مورد توجه ویژه گردشگران قرار گرفته است. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران به استخر طبیعی «کینگ» در آنتالیا
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

استخر طبیعی «کینگ» در استان آنتالیا ترکیه در فصل تابستان مورد توجه ویژه گردشگران قرار گرفته است. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران به استخر طبیعی «کینگ» در آنتالیا
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

استخر طبیعی «کینگ» در استان آنتالیا ترکیه در فصل تابستان مورد توجه ویژه گردشگران قرار گرفته است. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران به استخر طبیعی «کینگ» در آنتالیا
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

استخر طبیعی «کینگ» در استان آنتالیا ترکیه در فصل تابستان مورد توجه ویژه گردشگران قرار گرفته است. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران به استخر طبیعی «کینگ» در آنتالیا
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

استخر طبیعی «کینگ» در استان آنتالیا ترکیه در فصل تابستان مورد توجه ویژه گردشگران قرار گرفته است. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران به استخر طبیعی «کینگ» در آنتالیا
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

استخر طبیعی «کینگ» در استان آنتالیا ترکیه در فصل تابستان مورد توجه ویژه گردشگران قرار گرفته است. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران به استخر طبیعی «کینگ» در آنتالیا
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

استخر طبیعی «کینگ» در استان آنتالیا ترکیه در فصل تابستان مورد توجه ویژه گردشگران قرار گرفته است. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران به استخر طبیعی «کینگ» در آنتالیا
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

استخر طبیعی «کینگ» در استان آنتالیا ترکیه در فصل تابستان مورد توجه ویژه گردشگران قرار گرفته است. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها