عشق طبیعت، معلم زبان جوان ترک را به سمت زنبورداری سوق داد

عشق طبیعت، معلم زبان جوان ترک را به سمت زنبورداری سوق داد

بیضا یاووز که به تازگی در شهر فتحیه استان موغلا مشغول به تدریس زبان انگلیسی شده بود، به دلیل علاقه خود به طبیعت، به حرفه زنبورداری روی آورد. او اکنون با فروش محصلاتش از دل طبیعت، امرار معاش می کند. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

عشق طبیعت، معلم زبان جوان ترک را به سمت زنبورداری سوق داد Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

بیضا یاووز که به تازگی در شهر فتحیه استان موغلا مشغول به تدریس زبان انگلیسی شده بود، به دلیل علاقه خود به طبیعت، به حرفه زنبورداری روی آورد. او اکنون با فروش محصلاتش از دل طبیعت، امرار معاش می کند. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

عشق طبیعت، معلم زبان جوان ترک را به سمت زنبورداری سوق داد Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

بیضا یاووز که به تازگی در شهر فتحیه استان موغلا مشغول به تدریس زبان انگلیسی شده بود، به دلیل علاقه خود به طبیعت، به حرفه زنبورداری روی آورد. او اکنون با فروش محصلاتش از دل طبیعت، امرار معاش می کند. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

عشق طبیعت، معلم زبان جوان ترک را به سمت زنبورداری سوق داد Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

بیضا یاووز که به تازگی در شهر فتحیه استان موغلا مشغول به تدریس زبان انگلیسی شده بود، به دلیل علاقه خود به طبیعت، به حرفه زنبورداری روی آورد. او اکنون با فروش محصلاتش از دل طبیعت، امرار معاش می کند. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

عشق طبیعت، معلم زبان جوان ترک را به سمت زنبورداری سوق داد Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

بیضا یاووز که به تازگی در شهر فتحیه استان موغلا مشغول به تدریس زبان انگلیسی شده بود، به دلیل علاقه خود به طبیعت، به حرفه زنبورداری روی آورد. او اکنون با فروش محصلاتش از دل طبیعت، امرار معاش می کند. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

عشق طبیعت، معلم زبان جوان ترک را به سمت زنبورداری سوق داد Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

بیضا یاووز که به تازگی در شهر فتحیه استان موغلا مشغول به تدریس زبان انگلیسی شده بود، به دلیل علاقه خود به طبیعت، به حرفه زنبورداری روی آورد. او اکنون با فروش محصلاتش از دل طبیعت، امرار معاش می کند. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

عشق طبیعت، معلم زبان جوان ترک را به سمت زنبورداری سوق داد Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

بیضا یاووز که به تازگی در شهر فتحیه استان موغلا مشغول به تدریس زبان انگلیسی شده بود، به دلیل علاقه خود به طبیعت، به حرفه زنبورداری روی آورد. او اکنون با فروش محصلاتش از دل طبیعت، امرار معاش می کند. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

عشق طبیعت، معلم زبان جوان ترک را به سمت زنبورداری سوق داد Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

بیضا یاووز که به تازگی در شهر فتحیه استان موغلا مشغول به تدریس زبان انگلیسی شده بود، به دلیل علاقه خود به طبیعت، به حرفه زنبورداری روی آورد. او اکنون با فروش محصلاتش از دل طبیعت، امرار معاش می کند. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

عشق طبیعت، معلم زبان جوان ترک را به سمت زنبورداری سوق داد Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

بیضا یاووز که به تازگی در شهر فتحیه استان موغلا مشغول به تدریس زبان انگلیسی شده بود، به دلیل علاقه خود به طبیعت، به حرفه زنبورداری روی آورد. او اکنون با فروش محصلاتش از دل طبیعت، امرار معاش می کند. ( Ali Rıza Akkır - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها