عدم پایبندی رژیم اسد به توافقنامه آتش بس در سوریه

عدم پایبندی رژیم اسد به توافقنامه آتش بس در سوریه

رژیم اسد به رغم اعلام توقف حملات به دمشق پایتخت سوریه، در حال حاضر غوطه شرقی از مناطق «عاری از درگیری» در این کشور را هدف حملات خود قرار می دهد. ( Ammar El Bushy - خبرگزاری آناتولی )

عدم پایبندی رژیم اسد به توافقنامه آتش بس در سوریه Fotoğraf: Ammar El Bushy

رژیم اسد به رغم اعلام توقف حملات به دمشق پایتخت سوریه، در حال حاضر غوطه شرقی از مناطق «عاری از درگیری» در این کشور را هدف حملات خود قرار می دهد. ( Ammar El Bushy - خبرگزاری آناتولی )

عدم پایبندی رژیم اسد به توافقنامه آتش بس در سوریه Fotoğraf: Ammar El Bushy

رژیم اسد به رغم اعلام توقف حملات به دمشق پایتخت سوریه، در حال حاضر غوطه شرقی از مناطق «عاری از درگیری» در این کشور را هدف حملات خود قرار می دهد. ( Ammar El Bushy - خبرگزاری آناتولی )

عدم پایبندی رژیم اسد به توافقنامه آتش بس در سوریه Fotoğraf: Ammar El Bushy

رژیم اسد به رغم اعلام توقف حملات به دمشق پایتخت سوریه، در حال حاضر غوطه شرقی از مناطق «عاری از درگیری» در این کشور را هدف حملات خود قرار می دهد. ( Ammar El Bushy - خبرگزاری آناتولی )

عدم پایبندی رژیم اسد به توافقنامه آتش بس در سوریه Fotoğraf: Ammar El Bushy

رژیم اسد به رغم اعلام توقف حملات به دمشق پایتخت سوریه، در حال حاضر غوطه شرقی از مناطق «عاری از درگیری» در این کشور را هدف حملات خود قرار می دهد. ( Ammar El Bushy - خبرگزاری آناتولی )

عدم پایبندی رژیم اسد به توافقنامه آتش بس در سوریه Fotoğraf: Ammar El Bushy

رژیم اسد به رغم اعلام توقف حملات به دمشق پایتخت سوریه، در حال حاضر غوطه شرقی از مناطق «عاری از درگیری» در این کشور را هدف حملات خود قرار می دهد. ( Ammar El Bushy - خبرگزاری آناتولی )

عدم پایبندی رژیم اسد به توافقنامه آتش بس در سوریه Fotoğraf: Ammar El Bushy

رژیم اسد به رغم اعلام توقف حملات به دمشق پایتخت سوریه، در حال حاضر غوطه شرقی از مناطق «عاری از درگیری» در این کشور را هدف حملات خود قرار می دهد. ( Ammar El Bushy - خبرگزاری آناتولی )

عدم پایبندی رژیم اسد به توافقنامه آتش بس در سوریه Fotoğraf: Ammar El Bushy

رژیم اسد به رغم اعلام توقف حملات به دمشق پایتخت سوریه، در حال حاضر غوطه شرقی از مناطق «عاری از درگیری» در این کشور را هدف حملات خود قرار می دهد. ( Ammar El Bushy - خبرگزاری آناتولی )

عدم پایبندی رژیم اسد به توافقنامه آتش بس در سوریه Fotoğraf: Ammar El Bushy

رژیم اسد به رغم اعلام توقف حملات به دمشق پایتخت سوریه، در حال حاضر غوطه شرقی از مناطق «عاری از درگیری» در این کشور را هدف حملات خود قرار می دهد. ( Ammar El Bushy - خبرگزاری آناتولی )

عدم پایبندی رژیم اسد به توافقنامه آتش بس در سوریه Fotoğraf: Ammar El Bushy

رژیم اسد به رغم اعلام توقف حملات به دمشق پایتخت سوریه، در حال حاضر غوطه شرقی از مناطق «عاری از درگیری» در این کشور را هدف حملات خود قرار می دهد. ( Ammar El Bushy - خبرگزاری آناتولی )

عدم پایبندی رژیم اسد به توافقنامه آتش بس در سوریه Fotoğraf: Ammar El Bushy

رژیم اسد به رغم اعلام توقف حملات به دمشق پایتخت سوریه، در حال حاضر غوطه شرقی از مناطق «عاری از درگیری» در این کشور را هدف حملات خود قرار می دهد. ( Ammar El Bushy - خبرگزاری آناتولی )

عدم پایبندی رژیم اسد به توافقنامه آتش بس در سوریه Fotoğraf: Ammar El Bushy

رژیم اسد به رغم اعلام توقف حملات به دمشق پایتخت سوریه، در حال حاضر غوطه شرقی از مناطق «عاری از درگیری» در این کشور را هدف حملات خود قرار می دهد. ( Ammar El Bushy - خبرگزاری آناتولی )

عدم پایبندی رژیم اسد به توافقنامه آتش بس در سوریه Fotoğraf: Ammar El Bushy

رژیم اسد به رغم اعلام توقف حملات به دمشق پایتخت سوریه، در حال حاضر غوطه شرقی از مناطق «عاری از درگیری» در این کشور را هدف حملات خود قرار می دهد. ( Ammar El Bushy - خبرگزاری آناتولی )

عدم پایبندی رژیم اسد به توافقنامه آتش بس در سوریه Fotoğraf: Ammar El Bushy

رژیم اسد به رغم اعلام توقف حملات به دمشق پایتخت سوریه، در حال حاضر غوطه شرقی از مناطق «عاری از درگیری» در این کشور را هدف حملات خود قرار می دهد. ( Ammar El Bushy - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها