عبدالله عبدالله: برای رسیدن به نتیجه مثبت در مذاکرات صلح تمام تلاش‌مان را می‌کنیم

عبدالله عبدالله: برای رسیدن به نتیجه مثبت در مذاکرات صلح تمام تلاش‌مان را می‌کنیم

عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری «آناتولی» اظهار داشت: تمام تلاش خود را برای دستیابی به نتیجه مثبت در مذاکرات با طالبان انجام خواهیم داد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

عبدالله عبدالله: برای رسیدن به نتیجه مثبت در مذاکرات صلح تمام تلاش‌مان را می‌کنیم Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری «آناتولی» اظهار داشت: تمام تلاش خود را برای دستیابی به نتیجه مثبت در مذاکرات با طالبان انجام خواهیم داد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

عبدالله عبدالله: برای رسیدن به نتیجه مثبت در مذاکرات صلح تمام تلاش‌مان را می‌کنیم Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری «آناتولی» اظهار داشت: تمام تلاش خود را برای دستیابی به نتیجه مثبت در مذاکرات با طالبان انجام خواهیم داد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

عبدالله عبدالله: برای رسیدن به نتیجه مثبت در مذاکرات صلح تمام تلاش‌مان را می‌کنیم Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری «آناتولی» اظهار داشت: تمام تلاش خود را برای دستیابی به نتیجه مثبت در مذاکرات با طالبان انجام خواهیم داد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

عبدالله عبدالله: برای رسیدن به نتیجه مثبت در مذاکرات صلح تمام تلاش‌مان را می‌کنیم Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری «آناتولی» اظهار داشت: تمام تلاش خود را برای دستیابی به نتیجه مثبت در مذاکرات با طالبان انجام خواهیم داد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها