طاها آک‌گل، برای هشتمین بار قهرمان کشتی اروپا شد

طاها آک‌گل، برای هشتمین بار قهرمان کشتی اروپا شد

طاها آک‌گل، ملی پوش ترکیه و قهرمان جهان و المپیک با غلبه بر سرگئی کوزیرف، ورزشکار روس، برای هشتمین بار قهرمان کشتی اروپا شد. ( Güreş Federasyonu - خبرگزاری آناتولی )

طاها آک‌گل، برای هشتمین بار قهرمان کشتی اروپا شد
Fotoğraf: Güreş Federasyonu

طاها آک‌گل، ملی پوش ترکیه و قهرمان جهان و المپیک با غلبه بر سرگئی کوزیرف، ورزشکار روس، برای هشتمین بار قهرمان کشتی اروپا شد. ( Güreş Federasyonu - خبرگزاری آناتولی )

طاها آک‌گل، برای هشتمین بار قهرمان کشتی اروپا شد
Fotoğraf: Güreş Federasyonu

طاها آک‌گل، ملی پوش ترکیه و قهرمان جهان و المپیک با غلبه بر سرگئی کوزیرف، ورزشکار روس، برای هشتمین بار قهرمان کشتی اروپا شد. ( Güreş Federasyonu - خبرگزاری آناتولی )

طاها آک‌گل، برای هشتمین بار قهرمان کشتی اروپا شد
Fotoğraf: Güreş Federasyonu

طاها آک‌گل، ملی پوش ترکیه و قهرمان جهان و المپیک با غلبه بر سرگئی کوزیرف، ورزشکار روس، برای هشتمین بار قهرمان کشتی اروپا شد. ( Güreş Federasyonu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها