ضیافت افطاری در شهر اوترچت هلند

ضیافت افطاری در شهر اوترچت هلند

برپایی سفره افطاری در «میدان مسجد» شهر اوترچت هلند از طرف مسجد اولو وابسته به انجمن امور دینی این کشور، حدود هزار و 400 تن از مسلمانان و ساکنان این منطقه را گردهم آورد. ( Abdullah Aşıran - خبرگزاری آناتولی )

ضیافت افطاری در شهر اوترچت هلند
Fotoğraf: Abdullah Aşıran

برپایی سفره افطاری در «میدان مسجد» شهر اوترچت هلند از طرف مسجد اولو وابسته به انجمن امور دینی این کشور، حدود هزار و 400 تن از مسلمانان و ساکنان این منطقه را گردهم آورد. ( Abdullah Aşıran - خبرگزاری آناتولی )

ضیافت افطاری در شهر اوترچت هلند
Fotoğraf: Abdullah Aşıran

برپایی سفره افطاری در «میدان مسجد» شهر اوترچت هلند از طرف مسجد اولو وابسته به انجمن امور دینی این کشور، حدود هزار و 400 تن از مسلمانان و ساکنان این منطقه را گردهم آورد. ( Abdullah Aşıran - خبرگزاری آناتولی )

ضیافت افطاری در شهر اوترچت هلند
Fotoğraf: Abdullah Aşıran

برپایی سفره افطاری در «میدان مسجد» شهر اوترچت هلند از طرف مسجد اولو وابسته به انجمن امور دینی این کشور، حدود هزار و 400 تن از مسلمانان و ساکنان این منطقه را گردهم آورد. ( Abdullah Aşıran - خبرگزاری آناتولی )

ضیافت افطاری در شهر اوترچت هلند
Fotoğraf: Abdullah Aşıran

برپایی سفره افطاری در «میدان مسجد» شهر اوترچت هلند از طرف مسجد اولو وابسته به انجمن امور دینی این کشور، حدود هزار و 400 تن از مسلمانان و ساکنان این منطقه را گردهم آورد. ( Abdullah Aşıran - خبرگزاری آناتولی )

ضیافت افطاری در شهر اوترچت هلند
Fotoğraf: Abdullah Aşıran

برپایی سفره افطاری در «میدان مسجد» شهر اوترچت هلند از طرف مسجد اولو وابسته به انجمن امور دینی این کشور، حدود هزار و 400 تن از مسلمانان و ساکنان این منطقه را گردهم آورد. ( Abdullah Aşıran - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها