صد و یکمین سالگرد تاسیس خبرگزاری آناتولی

صد و یکمین سالگرد تاسیس خبرگزاری آناتولی

شنول کازانجی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خبرگزاری آناتولی به همراه هیئتی از سردبیران در صد و یکمین سالگرد تاسیس خبرگزاری آناتولی از آرامگاه مصطفی کمال آتاترک (آنیت‌کابیر) در آنکارا بازدید کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

صد و یکمین سالگرد تاسیس خبرگزاری آناتولی Fotoğraf: Ali Balıkçı

شنول کازانجی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خبرگزاری آناتولی به همراه هیئتی از سردبیران در صد و یکمین سالگرد تاسیس خبرگزاری آناتولی از آرامگاه مصطفی کمال آتاترک (آنیت‌کابیر) در آنکارا بازدید کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

صد و یکمین سالگرد تاسیس خبرگزاری آناتولی Fotoğraf: Ali Balıkçı

شنول کازانجی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خبرگزاری آناتولی به همراه هیئتی از سردبیران در صد و یکمین سالگرد تاسیس خبرگزاری آناتولی از آرامگاه مصطفی کمال آتاترک (آنیت‌کابیر) در آنکارا بازدید کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

صد و یکمین سالگرد تاسیس خبرگزاری آناتولی Fotoğraf: Ali Balıkçı

شنول کازانجی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خبرگزاری آناتولی به همراه هیئتی از سردبیران در صد و یکمین سالگرد تاسیس خبرگزاری آناتولی از آرامگاه مصطفی کمال آتاترک (آنیت‌کابیر) در آنکارا بازدید کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

صد و یکمین سالگرد تاسیس خبرگزاری آناتولی Fotoğraf: Ali Balıkçı

شنول کازانجی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خبرگزاری آناتولی به همراه هیئتی از سردبیران در صد و یکمین سالگرد تاسیس خبرگزاری آناتولی از آرامگاه مصطفی کمال آتاترک (آنیت‌کابیر) در آنکارا بازدید کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

صد و یکمین سالگرد تاسیس خبرگزاری آناتولی Fotoğraf: Ali Balıkçı

شنول کازانجی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خبرگزاری آناتولی به همراه هیئتی از سردبیران در صد و یکمین سالگرد تاسیس خبرگزاری آناتولی از آرامگاه مصطفی کمال آتاترک (آنیت‌کابیر) در آنکارا بازدید کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها