صادرات گل میخک محلی ترکیه به سراسر جهان

صادرات گل میخک محلی ترکیه به سراسر جهان

ترکیه که سالانه 400 میلیون شاخه گل میخک صادر می کند، قصد دارد گل میخکی که با هدف تولید گلهای محلی و ملی توسط موسسه تحقیقات کشاورزی مدیترانه غربی کشور پرورش داده می شود را به بازارهای جهانی عرضه کرده و جایگاه خود در بازارهای جهانی در این زمینه را به دست آورد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

صادرات گل میخک محلی ترکیه به سراسر جهان Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

ترکیه که سالانه 400 میلیون شاخه گل میخک صادر می کند، قصد دارد گل میخکی که با هدف تولید گلهای محلی و ملی توسط موسسه تحقیقات کشاورزی مدیترانه غربی کشور پرورش داده می شود را به بازارهای جهانی عرضه کرده و جایگاه خود در بازارهای جهانی در این زمینه را به دست آورد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

صادرات گل میخک محلی ترکیه به سراسر جهان Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

ترکیه که سالانه 400 میلیون شاخه گل میخک صادر می کند، قصد دارد گل میخکی که با هدف تولید گلهای محلی و ملی توسط موسسه تحقیقات کشاورزی مدیترانه غربی کشور پرورش داده می شود را به بازارهای جهانی عرضه کرده و جایگاه خود در بازارهای جهانی در این زمینه را به دست آورد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

صادرات گل میخک محلی ترکیه به سراسر جهان Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

ترکیه که سالانه 400 میلیون شاخه گل میخک صادر می کند، قصد دارد گل میخکی که با هدف تولید گلهای محلی و ملی توسط موسسه تحقیقات کشاورزی مدیترانه غربی کشور پرورش داده می شود را به بازارهای جهانی عرضه کرده و جایگاه خود در بازارهای جهانی در این زمینه را به دست آورد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

صادرات گل میخک محلی ترکیه به سراسر جهان Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

ترکیه که سالانه 400 میلیون شاخه گل میخک صادر می کند، قصد دارد گل میخکی که با هدف تولید گلهای محلی و ملی توسط موسسه تحقیقات کشاورزی مدیترانه غربی کشور پرورش داده می شود را به بازارهای جهانی عرضه کرده و جایگاه خود در بازارهای جهانی در این زمینه را به دست آورد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

صادرات گل میخک محلی ترکیه به سراسر جهان Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

ترکیه که سالانه 400 میلیون شاخه گل میخک صادر می کند، قصد دارد گل میخکی که با هدف تولید گلهای محلی و ملی توسط موسسه تحقیقات کشاورزی مدیترانه غربی کشور پرورش داده می شود را به بازارهای جهانی عرضه کرده و جایگاه خود در بازارهای جهانی در این زمینه را به دست آورد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

صادرات گل میخک محلی ترکیه به سراسر جهان Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

ترکیه که سالانه 400 میلیون شاخه گل میخک صادر می کند، قصد دارد گل میخکی که با هدف تولید گلهای محلی و ملی توسط موسسه تحقیقات کشاورزی مدیترانه غربی کشور پرورش داده می شود را به بازارهای جهانی عرضه کرده و جایگاه خود در بازارهای جهانی در این زمینه را به دست آورد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها