شلیک موشک به اقصی نقاط اسرائیل از سمت نوار غزه

شلیک موشک به اقصی نقاط اسرائیل از سمت نوار غزه

ارتش اسرائیل طی اطلاعیه‌ای از شلیک چندین موشک از سمت منطقه تحت محاصره نوار غزه به نقاط مختلف این کشور خبر داد. بر این اساس، با پایان مهلت تعیین شده توسط گرو‌های مقاومت فلسطینی برای خروج نیروهای امنیتی اسرائیل از مسجدالاقصی و آزادی بازداشت شدگان فلسطینی منطقه شیخ جراح، در برخی از مناطق این کشور آژیرهای خطر به صدا درآمده است. ( Mustafa M. B. Hassouna - خبرگزاری آناتولی )

شلیک موشک به اقصی نقاط اسرائیل از سمت نوار غزه
Fotoğraf: Mustafa M. B. Hassouna

ارتش اسرائیل طی اطلاعیه‌ای از شلیک چندین موشک از سمت منطقه تحت محاصره نوار غزه به نقاط مختلف این کشور خبر داد. بر این اساس، با پایان مهلت تعیین شده توسط گرو‌های مقاومت فلسطینی برای خروج نیروهای امنیتی اسرائیل از مسجدالاقصی و آزادی بازداشت شدگان فلسطینی منطقه شیخ جراح، در برخی از مناطق این کشور آژیرهای خطر به صدا درآمده است. ( Mustafa M. B. Hassouna - خبرگزاری آناتولی )

شلیک موشک به اقصی نقاط اسرائیل از سمت نوار غزه
Fotoğraf: Mustafa M. B. Hassouna

ارتش اسرائیل طی اطلاعیه‌ای از شلیک چندین موشک از سمت منطقه تحت محاصره نوار غزه به نقاط مختلف این کشور خبر داد. بر این اساس، با پایان مهلت تعیین شده توسط گرو‌های مقاومت فلسطینی برای خروج نیروهای امنیتی اسرائیل از مسجدالاقصی و آزادی بازداشت شدگان فلسطینی منطقه شیخ جراح، در برخی از مناطق این کشور آژیرهای خطر به صدا درآمده است. ( Mustafa M. B. Hassouna - خبرگزاری آناتولی )

شلیک موشک به اقصی نقاط اسرائیل از سمت نوار غزه
Fotoğraf: Mustafa M. B. Hassouna

ارتش اسرائیل طی اطلاعیه‌ای از شلیک چندین موشک از سمت منطقه تحت محاصره نوار غزه به نقاط مختلف این کشور خبر داد. بر این اساس، با پایان مهلت تعیین شده توسط گرو‌های مقاومت فلسطینی برای خروج نیروهای امنیتی اسرائیل از مسجدالاقصی و آزادی بازداشت شدگان فلسطینی منطقه شیخ جراح، در برخی از مناطق این کشور آژیرهای خطر به صدا درآمده است. ( Mustafa M. B. Hassouna - خبرگزاری آناتولی )

شلیک موشک به اقصی نقاط اسرائیل از سمت نوار غزه
Fotoğraf: Mustafa M. B. Hassouna

ارتش اسرائیل طی اطلاعیه‌ای از شلیک چندین موشک از سمت منطقه تحت محاصره نوار غزه به نقاط مختلف این کشور خبر داد. بر این اساس، با پایان مهلت تعیین شده توسط گرو‌های مقاومت فلسطینی برای خروج نیروهای امنیتی اسرائیل از مسجدالاقصی و آزادی بازداشت شدگان فلسطینی منطقه شیخ جراح، در برخی از مناطق این کشور آژیرهای خطر به صدا درآمده است. ( Mustafa M. B. Hassouna - خبرگزاری آناتولی )

شلیک موشک به اقصی نقاط اسرائیل از سمت نوار غزه
Fotoğraf: Mustafa M. B. Hassouna

ارتش اسرائیل طی اطلاعیه‌ای از شلیک چندین موشک از سمت منطقه تحت محاصره نوار غزه به نقاط مختلف این کشور خبر داد. بر این اساس، با پایان مهلت تعیین شده توسط گرو‌های مقاومت فلسطینی برای خروج نیروهای امنیتی اسرائیل از مسجدالاقصی و آزادی بازداشت شدگان فلسطینی منطقه شیخ جراح، در برخی از مناطق این کشور آژیرهای خطر به صدا درآمده است. ( Mustafa M. B. Hassouna - خبرگزاری آناتولی )

شلیک موشک به اقصی نقاط اسرائیل از سمت نوار غزه
Fotoğraf: Mustafa M. B. Hassouna

ارتش اسرائیل طی اطلاعیه‌ای از شلیک چندین موشک از سمت منطقه تحت محاصره نوار غزه به نقاط مختلف این کشور خبر داد. بر این اساس، با پایان مهلت تعیین شده توسط گرو‌های مقاومت فلسطینی برای خروج نیروهای امنیتی اسرائیل از مسجدالاقصی و آزادی بازداشت شدگان فلسطینی منطقه شیخ جراح، در برخی از مناطق این کشور آژیرهای خطر به صدا درآمده است. ( Mustafa M. B. Hassouna - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها