نشست مجلس ملت کبیر ترکیه

نشست مجلس ملت کبیر ترکیه

نشست مجلس ملت کبیر ترکیه به‌ ریاست لونت گوک، نماینده حزب جمهوری خلق در حالی که نمایندگان ماسک زده بودند برگزار شد. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

نشست مجلس ملت کبیر ترکیه Fotoğraf: Erçin Top

نشست مجلس ملت کبیر ترکیه به‌ ریاست لونت گوک، نماینده حزب جمهوری خلق در حالی که نمایندگان ماسک زده بودند برگزار شد. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

نشست مجلس ملت کبیر ترکیه Fotoğraf: Erçin Top

نشست مجلس ملت کبیر ترکیه به‌ ریاست لونت گوک، نماینده حزب جمهوری خلق در حالی که نمایندگان ماسک زده بودند برگزار شد. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

نشست مجلس ملت کبیر ترکیه Fotoğraf: Erçin Top

نشست مجلس ملت کبیر ترکیه به‌ ریاست لونت گوک، نماینده حزب جمهوری خلق در حالی که نمایندگان ماسک زده بودند برگزار شد. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

نشست مجلس ملت کبیر ترکیه Fotoğraf: Erçin Top

نشست مجلس ملت کبیر ترکیه به‌ ریاست لونت گوک، نماینده حزب جمهوری خلق در حالی که نمایندگان ماسک زده بودند برگزار شد. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

نشست مجلس ملت کبیر ترکیه Fotoğraf: Erçin Top

نشست مجلس ملت کبیر ترکیه به‌ ریاست لونت گوک، نماینده حزب جمهوری خلق در حالی که نمایندگان ماسک زده بودند برگزار شد. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

نشست مجلس ملت کبیر ترکیه Fotoğraf: Erçin Top

نشست مجلس ملت کبیر ترکیه به‌ ریاست لونت گوک، نماینده حزب جمهوری خلق در حالی که نمایندگان ماسک زده بودند برگزار شد. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها