شرکت مقامات افغانستان در رای‌گیری مسابقه « تصاویر سال» آناتولی

شرکت مقامات افغانستان در رای‌گیری مسابقه « تصاویر سال» آناتولی

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، محمد اسماعیل میاخیل، رئیس عمومی رادیو و تلویزیون افغانستان، زکریا بارکزی، سرکونسل افغانستان در استانبول(در عکس) و حسین افنی بتسالی، نماینده دائمی سازمان همکاری اسلامی در این کشور در رای‌گیری برای انتخاب بهترین "عکس‌های سال" خبرگزاری آناتولی در بخش‌های خبری، اجتماعی و ورزشی شرکت کردند. ( Halil Silahşör - خبرگزاری آناتولی )

شرکت مقامات افغانستان در رای‌گیری مسابقه « تصاویر سال» آناتولی
Fotoğraf: Halil Silahşör

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، محمد اسماعیل میاخیل، رئیس عمومی رادیو و تلویزیون افغانستان، زکریا بارکزی، سرکونسل افغانستان در استانبول و حسین افنی بتسالی، نماینده دائمی سازمان همکاری اسلامی در افغانستان(در عکس) در رای‌گیری برای انتخاب بهترین "عکس‌های سال" خبرگزاری آناتولی در بخش‌های خبری، اجتماعی و ورزشی شرکت کردند. ( Halil Silahşör - خبرگزاری آناتولی )

شرکت مقامات افغانستان در رای‌گیری مسابقه « تصاویر سال» آناتولی
Fotoğraf: Halil Silahşör

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان(در عکس)، محمد اسماعیل میاخیل، رئیس عمومی رادیو و تلویزیون افغانستان، زکریا بارکزی، سرکونسل افغانستان در استانبول و حسین افنی بتسالی، نماینده دائمی سازمان همکاری اسلامی در این کشور در رای‌گیری برای انتخاب بهترین "عکس‌های سال" خبرگزاری آناتولی در بخش‌های خبری، اجتماعی و ورزشی شرکت کردند. ( Halil Silahşör - خبرگزاری آناتولی )

شرکت مقامات افغانستان در رای‌گیری مسابقه « تصاویر سال» آناتولی
Fotoğraf: Halil Silahşör

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، محمد اسماعیل میاخیل، رئیس عمومی رادیو و تلویزیون افغانستان(در عکس)، زکریا بارکزی، سرکونسل افغانستان در استانبول و حسین افنی بتسالی، نماینده دائمی سازمان همکاری اسلامی در این کشور در رای‌گیری برای انتخاب بهترین "عکس‌های سال" خبرگزاری آناتولی در بخش‌های خبری، اجتماعی و ورزشی شرکت کردند. ( Halil Silahşör - خبرگزاری آناتولی )

شرکت مقامات افغانستان در رای‌گیری مسابقه « تصاویر سال» آناتولی
Fotoğraf: Halil Silahşör

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان(در عکس)، محمد اسماعیل میاخیل، رئیس عمومی رادیو و تلویزیون افغانستان، زکریا بارکزی، سرکونسل افغانستان در استانبول و حسین افنی بتسالی، نماینده دائمی سازمان همکاری اسلامی در این کشور در رای‌گیری برای انتخاب بهترین "عکس‌های سال" خبرگزاری آناتولی در بخش‌های خبری، اجتماعی و ورزشی شرکت کردند. ( Halil Silahşör - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها