عکس / ترکیه, خاورمیانه
شادمانی کودکان سوری از دریافت کارنامه در استان کیلیس ترکیه
کودکان سوری که به دلیل جنگ در این کشور به ترکیه پناه آورده اند امروز نیمسال اول سال تحصیلی را به پایان رسانده و کارنامه دریافت کردند. ( Ahmet Ekinci - خبرگزاری آناتولی )
18.01.2019 Ahmet Ekinci
1 / 8