شادمانی کودکان سوری از دریافت کارنامه در استان کیلیس ترکیه

شادمانی کودکان سوری از دریافت کارنامه در استان کیلیس ترکیه

کودکان سوری که به دلیل جنگ در این کشور به ترکیه پناه آورده اند امروز نیمسال اول سال تحصیلی را به پایان رسانده و کارنامه دریافت کردند. ( Ahmet Ekinci - خبرگزاری آناتولی )

شادمانی کودکان سوری از دریافت کارنامه در استان کیلیس ترکیه Fotoğraf: Ahmet Ekinci

کودکان سوری که به دلیل جنگ در این کشور به ترکیه پناه آورده اند امروز نیمسال اول سال تحصیلی را به پایان رسانده و کارنامه دریافت کردند. ( Ahmet Ekinci - خبرگزاری آناتولی )

شادمانی کودکان سوری از دریافت کارنامه در استان کیلیس ترکیه Fotoğraf: Ahmet Ekinci

کودکان سوری که به دلیل جنگ در این کشور به ترکیه پناه آورده اند امروز نیمسال اول سال تحصیلی را به پایان رسانده و کارنامه دریافت کردند. ( Ahmet Ekinci - خبرگزاری آناتولی )

شادمانی کودکان سوری از دریافت کارنامه در استان کیلیس ترکیه Fotoğraf: Ahmet Ekinci

کودکان سوری که به دلیل جنگ در این کشور به ترکیه پناه آورده اند امروز نیمسال اول سال تحصیلی را به پایان رسانده و کارنامه دریافت کردند. ( Ahmet Ekinci - خبرگزاری آناتولی )

شادمانی کودکان سوری از دریافت کارنامه در استان کیلیس ترکیه Fotoğraf: Ahmet Ekinci

کودکان سوری که به دلیل جنگ در این کشور به ترکیه پناه آورده اند امروز نیمسال اول سال تحصیلی را به پایان رسانده و کارنامه دریافت کردند. ( Ahmet Ekinci - خبرگزاری آناتولی )

شادمانی کودکان سوری از دریافت کارنامه در استان کیلیس ترکیه Fotoğraf: Ahmet Ekinci

کودکان سوری که به دلیل جنگ در این کشور به ترکیه پناه آورده اند امروز نیمسال اول سال تحصیلی را به پایان رسانده و کارنامه دریافت کردند. ( Ahmet Ekinci - خبرگزاری آناتولی )

شادمانی کودکان سوری از دریافت کارنامه در استان کیلیس ترکیه Fotoğraf: Ahmet Ekinci

کودکان سوری که به دلیل جنگ در این کشور به ترکیه پناه آورده اند امروز نیمسال اول سال تحصیلی را به پایان رسانده و کارنامه دریافت کردند. ( Ahmet Ekinci - خبرگزاری آناتولی )

شادمانی کودکان سوری از دریافت کارنامه در استان کیلیس ترکیه Fotoğraf: Ahmet Ekinci

کودکان سوری که به دلیل جنگ در این کشور به ترکیه پناه آورده اند امروز نیمسال اول سال تحصیلی را به پایان رسانده و کارنامه دریافت کردند. ( Ahmet Ekinci - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها