سومین گشت‌زنی زمینی نیروهای ترکیه و روسیه در شرق فرات

سومین گشت‌زنی زمینی نیروهای ترکیه و روسیه در شرق فرات

نیروهای زمینی ترکیه و روسیه سومین گشت‌زنی مشترک خود در شرق رود فرات سوریه را آغاز کردند. ( Mehmet Arif Altunkaynak - خبرگزاری آناتولی )

سومین گشت‌زنی زمینی نیروهای ترکیه و روسیه در شرق فرات
Fotoğraf: Mehmet Arif Altunkaynak

نیروهای زمینی ترکیه و روسیه سومین گشت‌زنی مشترک خود در شرق رود فرات سوریه را آغاز کردند. ( Mehmet Arif Altunkaynak - خبرگزاری آناتولی )

سومین گشت‌زنی زمینی نیروهای ترکیه و روسیه در شرق فرات
Fotoğraf: Mehmet Arif Altunkaynak

نیروهای زمینی ترکیه و روسیه سومین گشت‌زنی مشترک خود در شرق رود فرات سوریه را آغاز کردند. ( Mehmet Arif Altunkaynak - خبرگزاری آناتولی )

سومین گشت‌زنی زمینی نیروهای ترکیه و روسیه در شرق فرات
Fotoğraf: Mehmet Arif Altunkaynak

نیروهای زمینی ترکیه و روسیه سومین گشت‌زنی مشترک خود در شرق رود فرات سوریه را آغاز کردند. ( Mehmet Arif Altunkaynak - خبرگزاری آناتولی )

سومین گشت‌زنی زمینی نیروهای ترکیه و روسیه در شرق فرات
Fotoğraf: Mehmet Arif Altunkaynak

نیروهای زمینی ترکیه و روسیه سومین گشت‌زنی مشترک خود در شرق رود فرات سوریه را آغاز کردند. ( Mehmet Arif Altunkaynak - خبرگزاری آناتولی )

سومین گشت‌زنی زمینی نیروهای ترکیه و روسیه در شرق فرات
Fotoğraf: Mehmet Arif Altunkaynak

نیروهای زمینی ترکیه و روسیه سومین گشت‌زنی مشترک خود در شرق رود فرات سوریه را آغاز کردند. ( Mehmet Arif Altunkaynak - خبرگزاری آناتولی )

سومین گشت‌زنی زمینی نیروهای ترکیه و روسیه در شرق فرات
Fotoğraf: Mehmet Arif Altunkaynak

نیروهای زمینی ترکیه و روسیه سومین گشت‌زنی مشترک خود در شرق رود فرات سوریه را آغاز کردند. ( Mehmet Arif Altunkaynak - خبرگزاری آناتولی )

سومین گشت‌زنی زمینی نیروهای ترکیه و روسیه در شرق فرات
Fotoğraf: Mehmet Arif Altunkaynak

نیروهای زمینی ترکیه و روسیه سومین گشت‌زنی مشترک خود در شرق رود فرات سوریه را آغاز کردند. ( Mehmet Arif Altunkaynak - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها