سمپوزیوم بین‌المللی هنر در استانبول آغاز شد

سمپوزیوم بین‌المللی هنر در استانبول آغاز شد

سمپوزیوم بین‌المللی هنر و مستر کلاس‌های نقاشی با حضور 34 هنرمند از 11 کشور، ازجمله ترکیه و ایران در استانبول آغاز شد. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - خبرگزاری آناتولی )

سمپوزیوم بین‌المللی هنر در استانبول آغاز شد Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

سمپوزیوم بین‌المللی هنر و مستر کلاس‌های نقاشی با حضور 34 هنرمند از 11 کشور، ازجمله ترکیه و ایران در استانبول آغاز شد. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - خبرگزاری آناتولی )

سمپوزیوم بین‌المللی هنر در استانبول آغاز شد Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

سمپوزیوم بین‌المللی هنر و مستر کلاس‌های نقاشی با حضور 34 هنرمند از 11 کشور، ازجمله ترکیه و ایران در استانبول آغاز شد. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - خبرگزاری آناتولی )

سمپوزیوم بین‌المللی هنر در استانبول آغاز شد Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

سمپوزیوم بین‌المللی هنر و مستر کلاس‌های نقاشی با حضور 34 هنرمند از 11 کشور، ازجمله ترکیه و ایران در استانبول آغاز شد. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - خبرگزاری آناتولی )

سمپوزیوم بین‌المللی هنر در استانبول آغاز شد Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

سمپوزیوم بین‌المللی هنر و مستر کلاس‌های نقاشی با حضور 34 هنرمند از 11 کشور، ازجمله ترکیه و ایران در استانبول آغاز شد. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - خبرگزاری آناتولی )

سمپوزیوم بین‌المللی هنر در استانبول آغاز شد Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

سمپوزیوم بین‌المللی هنر و مستر کلاس‌های نقاشی با حضور 34 هنرمند از 11 کشور، ازجمله ترکیه و ایران در استانبول آغاز شد. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها