سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استانبول

سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استانبول

متعاقب سقوط یک فروند بالگرد نظامی در منطقه چکمه‌کوی در قسمت آسیایی شهر استانبول ترکیه شمار زیادی آمبولانس و اکیپ آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استانبول Fotoğraf: Onur Çoban

متعاقب سقوط یک فروند بالگرد نظامی در منطقه چکمه‌کوی در قسمت آسیایی شهر استانبول ترکیه شمار زیادی آمبولانس و اکیپ آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استانبول Fotoğraf: Onur Çoban

متعاقب سقوط یک فروند بالگرد نظامی در منطقه چکمه‌کوی در قسمت آسیایی شهر استانبول ترکیه شمار زیادی آمبولانس و اکیپ آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استانبول Fotoğraf: Onur Çoban

متعاقب سقوط یک فروند بالگرد نظامی در منطقه چکمه‌کوی در قسمت آسیایی شهر استانبول ترکیه شمار زیادی آمبولانس و اکیپ آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استانبول Fotoğraf: Onur Çoban

متعاقب سقوط یک فروند بالگرد نظامی در منطقه چکمه‌کوی در قسمت آسیایی شهر استانبول ترکیه شمار زیادی آمبولانس و اکیپ آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استانبول Fotoğraf: Onur Çoban

متعاقب سقوط یک فروند بالگرد نظامی در منطقه چکمه‌کوی در قسمت آسیایی شهر استانبول ترکیه شمار زیادی آمبولانس و اکیپ آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

سقوط یک فروند بالگرد نظامی در استانبول Fotoğraf: Onur Çoban

متعاقب سقوط یک فروند بالگرد نظامی در منطقه چکمه‌کوی در قسمت آسیایی شهر استانبول ترکیه شمار زیادی آمبولانس و اکیپ آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها