سقوط هواپیمای مسافربری در پاکستان

سقوط هواپیمای مسافربری در پاکستان

یک هواپیمای مسافربری از نوع ایرباس «A-320» متعلق به شرکت خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان در یک منطقه مسکونی در مجاورت فرودگاه کراچی سقوط کرد. ( Sabir Mazhar - خبرگزاری آناتولی )

سقوط هواپیمای مسافربری در پاکستان Fotoğraf: Sabir Mazhar

یک هواپیمای مسافربری از نوع ایرباس «A-320» متعلق به شرکت خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان در یک منطقه مسکونی در مجاورت فرودگاه کراچی سقوط کرد. ( Sabir Mazhar - خبرگزاری آناتولی )

سقوط هواپیمای مسافربری در پاکستان Fotoğraf: Sabir Mazhar

یک هواپیمای مسافربری از نوع ایرباس «A-320» متعلق به شرکت خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان در یک منطقه مسکونی در مجاورت فرودگاه کراچی سقوط کرد. ( Sabir Mazhar - خبرگزاری آناتولی )

سقوط هواپیمای مسافربری در پاکستان Fotoğraf: Sabir Mazhar

یک هواپیمای مسافربری از نوع ایرباس «A-320» متعلق به شرکت خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان در یک منطقه مسکونی در مجاورت فرودگاه کراچی سقوط کرد. ( Sabir Mazhar - خبرگزاری آناتولی )

سقوط هواپیمای مسافربری در پاکستان Fotoğraf: Sabir Mazhar

یک هواپیمای مسافربری از نوع ایرباس «A-320» متعلق به شرکت خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان در یک منطقه مسکونی در مجاورت فرودگاه کراچی سقوط کرد. ( Sabir Mazhar - خبرگزاری آناتولی )

سقوط هواپیمای مسافربری در پاکستان Fotoğraf: Sabir Mazhar

یک هواپیمای مسافربری از نوع ایرباس «A-320» متعلق به شرکت خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان در یک منطقه مسکونی در مجاورت فرودگاه کراچی سقوط کرد. ( Sabir Mazhar - خبرگزاری آناتولی )

سقوط هواپیمای مسافربری در پاکستان Fotoğraf: Sabir Mazhar

یک هواپیمای مسافربری از نوع ایرباس «A-320» متعلق به شرکت خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان در یک منطقه مسکونی در مجاورت فرودگاه کراچی سقوط کرد. ( Sabir Mazhar - خبرگزاری آناتولی )

سقوط هواپیمای مسافربری در پاکستان Fotoğraf: Sabir Mazhar

یک هواپیمای مسافربری از نوع ایرباس «A-320» متعلق به شرکت خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان در یک منطقه مسکونی در مجاورت فرودگاه کراچی سقوط کرد. ( Sabir Mazhar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها