سفالگر ترک: گل به من نیرو می‌دهد

سفالگر ترک: گل به من نیرو می‌دهد

سلیم یاشار سفالگر 79 ساله اهل ترکیه با عشق و انگیزه به خاک در قالب آثاری بدیع شکل داده و در عین حال می‌گوید از گل نیرو می‌گیرد. ( Muhsin Arslan - خبرگزاری آناتولی )

سفالگر ترک: گل به من نیرو می‌دهد Fotoğraf: Muhsin Arslan

سلیم یاشار سفالگر 79 ساله اهل ترکیه با عشق و انگیزه به خاک در قالب آثاری بدیع شکل داده و در عین حال می‌گوید از گل نیرو می‌گیرد. ( Muhsin Arslan - خبرگزاری آناتولی )

سفالگر ترک: گل به من نیرو می‌دهد Fotoğraf: Muhsin Arslan

سلیم یاشار سفالگر 79 ساله اهل ترکیه با عشق و انگیزه به خاک در قالب آثاری بدیع شکل داده و در عین حال می‌گوید از گل نیرو می‌گیرد. ( Muhsin Arslan - خبرگزاری آناتولی )

سفالگر ترک: گل به من نیرو می‌دهد Fotoğraf: Muhsin Arslan

سلیم یاشار سفالگر 79 ساله اهل ترکیه با عشق و انگیزه به خاک در قالب آثاری بدیع شکل داده و در عین حال می‌گوید از گل نیرو می‌گیرد. ( Muhsin Arslan - خبرگزاری آناتولی )

سفالگر ترک: گل به من نیرو می‌دهد Fotoğraf: Muhsin Arslan

سلیم یاشار سفالگر 79 ساله اهل ترکیه با عشق و انگیزه به خاک در قالب آثاری بدیع شکل داده و در عین حال می‌گوید از گل نیرو می‌گیرد. ( Muhsin Arslan - خبرگزاری آناتولی )

سفالگر ترک: گل به من نیرو می‌دهد Fotoğraf: Muhsin Arslan

سلیم یاشار سفالگر 79 ساله اهل ترکیه با عشق و انگیزه به خاک در قالب آثاری بدیع شکل داده و در عین حال می‌گوید از گل نیرو می‌گیرد. ( Muhsin Arslan - خبرگزاری آناتولی )

سفالگر ترک: گل به من نیرو می‌دهد Fotoğraf: Muhsin Arslan

سلیم یاشار سفالگر 79 ساله اهل ترکیه با عشق و انگیزه به خاک در قالب آثاری بدیع شکل داده و در عین حال می‌گوید از گل نیرو می‌گیرد. ( Muhsin Arslan - خبرگزاری آناتولی )

سفالگر ترک: گل به من نیرو می‌دهد Fotoğraf: Muhsin Arslan

سلیم یاشار سفالگر 79 ساله اهل ترکیه با عشق و انگیزه به خاک در قالب آثاری بدیع شکل داده و در عین حال می‌گوید از گل نیرو می‌گیرد. ( Muhsin Arslan - خبرگزاری آناتولی )

سفالگر ترک: گل به من نیرو می‌دهد Fotoğraf: Muhsin Arslan

سلیم یاشار سفالگر 79 ساله اهل ترکیه با عشق و انگیزه به خاک در قالب آثاری بدیع شکل داده و در عین حال می‌گوید از گل نیرو می‌گیرد. ( Muhsin Arslan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها