بزرگداشت حماسه «15 جولای» روز اتحاد ملی و دموکراسی در استانبول

بزرگداشت حماسه «15 جولای» روز اتحاد ملی و دموکراسی در استانبول

شهروندان استانبول با تجمع در فرودگاه آتاترک شهر استانبول حماسه 15 جولای، روز اتحاد ملی و دموکراسی را گرامی داشتند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت حماسه «15 جولای» روز اتحاد ملی و دموکراسی در استانبول Fotoğraf: İsa Terli

شهروندان استانبول با تجمع در فرودگاه آتاترک شهر استانبول حماسه 15 جولای، روز اتحاد ملی و دموکراسی را گرامی داشتند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت حماسه «15 جولای» روز اتحاد ملی و دموکراسی در استانبول Fotoğraf: İsa Terli

شهروندان استانبول با تجمع در فرودگاه آتاترک شهر استانبول حماسه 15 جولای، روز اتحاد ملی و دموکراسی را گرامی داشتند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت حماسه «15 جولای» روز اتحاد ملی و دموکراسی در استانبول Fotoğraf: İsa Terli

شهروندان استانبول با تجمع در فرودگاه آتاترک شهر استانبول حماسه 15 جولای، روز اتحاد ملی و دموکراسی را گرامی داشتند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت حماسه «15 جولای» روز اتحاد ملی و دموکراسی در استانبول Fotoğraf: İsa Terli

شهروندان استانبول با تجمع در فرودگاه آتاترک شهر استانبول حماسه 15 جولای، روز اتحاد ملی و دموکراسی را گرامی داشتند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت حماسه «15 جولای» روز اتحاد ملی و دموکراسی در استانبول Fotoğraf: İsa Terli

شهروندان استانبول با تجمع در فرودگاه آتاترک شهر استانبول حماسه 15 جولای، روز اتحاد ملی و دموکراسی را گرامی داشتند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت حماسه «15 جولای» روز اتحاد ملی و دموکراسی در استانبول Fotoğraf: İsa Terli

شهروندان استانبول با تجمع در فرودگاه آتاترک شهر استانبول حماسه 15 جولای، روز اتحاد ملی و دموکراسی را گرامی داشتند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت حماسه «15 جولای» روز اتحاد ملی و دموکراسی در استانبول Fotoğraf: İsa Terli

شهروندان استانبول با تجمع در فرودگاه آتاترک شهر استانبول حماسه 15 جولای، روز اتحاد ملی و دموکراسی را گرامی داشتند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت حماسه «15 جولای» روز اتحاد ملی و دموکراسی در استانبول Fotoğraf: İsa Terli

شهروندان استانبول با تجمع در فرودگاه آتاترک شهر استانبول حماسه 15 جولای، روز اتحاد ملی و دموکراسی را گرامی داشتند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت حماسه «15 جولای» روز اتحاد ملی و دموکراسی در استانبول Fotoğraf: İsa Terli

شهروندان استانبول با تجمع در فرودگاه آتاترک شهر استانبول حماسه 15 جولای، روز اتحاد ملی و دموکراسی را گرامی داشتند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها