سخنرانی اردوغان در جمع مردم بورسا

سخنرانی اردوغان در جمع مردم بورسا

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در جمع مردم بورسا سخنرانی کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در جمع مردم بورسا
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در جمع مردم بورسا سخنرانی کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در جمع مردم بورسا
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در جمع مردم بورسا سخنرانی کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در جمع مردم بورسا
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در جمع مردم بورسا سخنرانی کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در جمع مردم بورسا
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در جمع مردم بورسا سخنرانی کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در جمع مردم بورسا
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در جمع مردم بورسا سخنرانی کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها