سخنرانی اردوغان ددر مراسم معرفی کاندیداهای شهر کوجا ائلی

سخنرانی اردوغان ددر مراسم معرفی کاندیداهای شهر کوجا ائلی

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در مراسم معرفی کاندیداهای حزب متبوع خود در شهرستان های استان کوجا ائلی که در ورزشگاه شهید رجب‌ توپال‌اوغلو برگزار شد، سخنرانی کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان ددر مراسم معرفی کاندیداهای شهر کوجا ائلی
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در مراسم معرفی کاندیداهای حزب متبوع خود در شهرستان های استان کوجا ائلی که در ورزشگاه شهید رجب‌ توپال‌اوغلو برگزار شد، سخنرانی کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان ددر مراسم معرفی کاندیداهای شهر کوجا ائلی
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در مراسم معرفی کاندیداهای حزب متبوع خود در شهرستان های استان کوجا ائلی که در ورزشگاه شهید رجب‌ توپال‌اوغلو برگزار شد، سخنرانی کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان ددر مراسم معرفی کاندیداهای شهر کوجا ائلی
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در مراسم معرفی کاندیداهای حزب متبوع خود در شهرستان های استان کوجا ائلی که در ورزشگاه شهید رجب‌ توپال‌اوغلو برگزار شد، سخنرانی کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان ددر مراسم معرفی کاندیداهای شهر کوجا ائلی
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در مراسم معرفی کاندیداهای حزب متبوع خود در شهرستان های استان کوجا ائلی که در ورزشگاه شهید رجب‌ توپال‌اوغلو برگزار شد، سخنرانی کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان ددر مراسم معرفی کاندیداهای شهر کوجا ائلی
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در مراسم معرفی کاندیداهای حزب متبوع خود در شهرستان های استان کوجا ائلی که در ورزشگاه شهید رجب‌ توپال‌اوغلو برگزار شد، سخنرانی کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان ددر مراسم معرفی کاندیداهای شهر کوجا ائلی
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در مراسم معرفی کاندیداهای حزب متبوع خود در شهرستان های استان کوجا ائلی که در ورزشگاه شهید رجب‌ توپال‌اوغلو برگزار شد، سخنرانی کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان ددر مراسم معرفی کاندیداهای شهر کوجا ائلی
Fotoğraf: İsa Terli

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در مراسم معرفی کاندیداهای حزب متبوع خود در شهرستان های استان کوجا ائلی که در ورزشگاه شهید رجب‌ توپال‌اوغلو برگزار شد، سخنرانی کرد. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان ددر مراسم معرفی کاندیداهای شهر کوجا ائلی
Fotoğraf: İsa Terli

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در مراسم معرفی کاندیداهای حزب متبوع خود در شهرستان های استان کوجا ائلی که در ورزشگاه شهید رجب‌ توپال‌اوغلو برگزار شد، سخنرانی کرد. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان ددر مراسم معرفی کاندیداهای شهر کوجا ائلی
Fotoğraf: İsa Terli

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در مراسم معرفی کاندیداهای حزب متبوع خود در شهرستان های استان کوجا ائلی که در ورزشگاه شهید رجب‌ توپال‌اوغلو برگزار شد، سخنرانی کرد. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان ددر مراسم معرفی کاندیداهای شهر کوجا ائلی
Fotoğraf: İsa Terli

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در مراسم معرفی کاندیداهای حزب متبوع خود در شهرستان های استان کوجا ائلی که در ورزشگاه شهید رجب‌ توپال‌اوغلو برگزار شد، سخنرانی کرد. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها