سازه سنگی ایوریز؛ نماد برکت در آناتولی

سازه سنگی ایوریز؛ نماد برکت در آناتولی

سازه سنگی ایوریز در قونیه ترکیه به جا مانده از تمدن هیتیت که نماد برکت بوده است، همه ساله مورد توجه گسترده گردشگران خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

سازه سنگی ایوریز؛ نماد برکت در آناتولی
Fotoğraf: Abdullah Coşkun

سازه سنگی ایوریز در قونیه ترکیه به جا مانده از تمدن هیتیت که نماد برکت بوده است، همه ساله مورد توجه گسترده گردشگران خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

سازه سنگی ایوریز؛ نماد برکت در آناتولی
Fotoğraf: Abdullah Coşkun

سازه سنگی ایوریز در قونیه ترکیه به جا مانده از تمدن هیتیت که نماد برکت بوده است، همه ساله مورد توجه گسترده گردشگران خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

سازه سنگی ایوریز؛ نماد برکت در آناتولی
Fotoğraf: Abdullah Coşkun

سازه سنگی ایوریز در قونیه ترکیه به جا مانده از تمدن هیتیت که نماد برکت بوده است، همه ساله مورد توجه گسترده گردشگران خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

سازه سنگی ایوریز؛ نماد برکت در آناتولی
Fotoğraf: Abdullah Coşkun

سازه سنگی ایوریز در قونیه ترکیه به جا مانده از تمدن هیتیت که نماد برکت بوده است، همه ساله مورد توجه گسترده گردشگران خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

سازه سنگی ایوریز؛ نماد برکت در آناتولی
Fotoğraf: Abdullah Coşkun

سازه سنگی ایوریز در قونیه ترکیه به جا مانده از تمدن هیتیت که نماد برکت بوده است، همه ساله مورد توجه گسترده گردشگران خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها