ساخت خودروی زرهی توسط ارتش آزاد سوریه

ساخت خودروی زرهی توسط ارتش آزاد سوریه

ارتش آزاد سوریه موفق به تولید اولین خودروی زرهی خود به نام «الفهد» شد. ( Ömer Koparan - خبرگزاری آناتولی )

ساخت خودروی زرهی توسط ارتش آزاد سوریه Fotoğraf: Ömer Koparan

ارتش آزاد سوریه موفق به تولید اولین خودروی زرهی خود به نام «الفهد» شد. ( Ömer Koparan - خبرگزاری آناتولی )

ساخت خودروی زرهی توسط ارتش آزاد سوریه Fotoğraf: Ömer Koparan

ارتش آزاد سوریه موفق به تولید اولین خودروی زرهی خود به نام «الفهد» شد. ( Ömer Koparan - خبرگزاری آناتولی )

ساخت خودروی زرهی توسط ارتش آزاد سوریه Fotoğraf: Ömer Koparan

ارتش آزاد سوریه موفق به تولید اولین خودروی زرهی خود به نام «الفهد» شد.

ساخت خودروی زرهی توسط ارتش آزاد سوریه Fotoğraf: Ömer Koparan

ارتش آزاد سوریه موفق به تولید اولین خودروی زرهی خود به نام «الفهد» شد.

ساخت خودروی زرهی توسط ارتش آزاد سوریه Fotoğraf: Ömer Koparan

ارتش آزاد سوریه موفق به تولید اولین خودروی زرهی خود به نام «الفهد» شد.

ساخت خودروی زرهی توسط ارتش آزاد سوریه Fotoğraf: Ömer Koparan

ارتش آزاد سوریه موفق به تولید اولین خودروی زرهی خود به نام «الفهد» شد. ( Ömer Koparan - خبرگزاری آناتولی )

ساخت خودروی زرهی توسط ارتش آزاد سوریه Fotoğraf: Ömer Koparan

ارتش آزاد سوریه موفق به تولید اولین خودروی زرهی خود به نام «الفهد» شد. ( Ömer Koparan - خبرگزاری آناتولی )

ساخت خودروی زرهی توسط ارتش آزاد سوریه Fotoğraf: Ömer Koparan

ارتش آزاد سوریه موفق به تولید اولین خودروی زرهی خود به نام «الفهد» شد. ( Ömer Koparan - خبرگزاری آناتولی )

ساخت خودروی زرهی توسط ارتش آزاد سوریه Fotoğraf: Ömer Koparan

ارتش آزاد سوریه موفق به تولید اولین خودروی زرهی خود به نام «الفهد» شد. ( Ömer Koparan - خبرگزاری آناتولی )

ساخت خودروی زرهی توسط ارتش آزاد سوریه Fotoğraf: Ömer Koparan

ارتش آزاد سوریه موفق به تولید اولین خودروی زرهی خود به نام «الفهد» شد. ( Ömer Koparan - خبرگزاری آناتولی )

ساخت خودروی زرهی توسط ارتش آزاد سوریه Fotoğraf: Ömer Koparan

ارتش آزاد سوریه موفق به تولید اولین خودروی زرهی خود به نام «الفهد» شد. ( Ömer Koparan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها