ساحل طلایی کلئوپاترا؛ محبوب‌ترین مقصد گردشگری آنتالیا

ساحل طلایی کلئوپاترا؛ محبوب‌ترین مقصد گردشگری آنتالیا

پلاژ کلئوپاترا که به دلیل ساحل شن‌های طلایی شهرت جهانی دارد، هر ساله میلیون‌ها گردشگر را به آنتالیا می‌کشاند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )

ساحل طلایی کلئوپاترا؛ محبوب‌ترین مقصد گردشگری آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Kurt

پلاژ کلئوپاترا که به دلیل ساحل شن‌های طلایی شهرت جهانی دارد، هر ساله میلیون‌ها گردشگر را به آنتالیا می‌کشاند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )

ساحل طلایی کلئوپاترا؛ محبوب‌ترین مقصد گردشگری آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Kurt

پلاژ کلئوپاترا که به دلیل ساحل شن‌های طلایی شهرت جهانی دارد، هر ساله میلیون‌ها گردشگر را به آنتالیا می‌کشاند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )

ساحل طلایی کلئوپاترا؛ محبوب‌ترین مقصد گردشگری آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Kurt

پلاژ کلئوپاترا که به دلیل ساحل شن‌های طلایی شهرت جهانی دارد، هر ساله میلیون‌ها گردشگر را به آنتالیا می‌کشاند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )

ساحل طلایی کلئوپاترا؛ محبوب‌ترین مقصد گردشگری آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Kurt

پلاژ کلئوپاترا که به دلیل ساحل شن‌های طلایی شهرت جهانی دارد، هر ساله میلیون‌ها گردشگر را به آنتالیا می‌کشاند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )

ساحل طلایی کلئوپاترا؛ محبوب‌ترین مقصد گردشگری آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Kurt

پلاژ کلئوپاترا که به دلیل ساحل شن‌های طلایی شهرت جهانی دارد، هر ساله میلیون‌ها گردشگر را به آنتالیا می‌کشاند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )

ساحل طلایی کلئوپاترا؛ محبوب‌ترین مقصد گردشگری آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Kurt

پلاژ کلئوپاترا که به دلیل ساحل شن‌های طلایی شهرت جهانی دارد، هر ساله میلیون‌ها گردشگر را به آنتالیا می‌کشاند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )

ساحل طلایی کلئوپاترا؛ محبوب‌ترین مقصد گردشگری آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Kurt

پلاژ کلئوپاترا که به دلیل ساحل شن‌های طلایی شهرت جهانی دارد، هر ساله میلیون‌ها گردشگر را به آنتالیا می‌کشاند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )

ساحل طلایی کلئوپاترا؛ محبوب‌ترین مقصد گردشگری آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Kurt

پلاژ کلئوپاترا که به دلیل ساحل شن‌های طلایی شهرت جهانی دارد، هر ساله میلیون‌ها گردشگر را به آنتالیا می‌کشاند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )

ساحل طلایی کلئوپاترا؛ محبوب‌ترین مقصد گردشگری آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Kurt

پلاژ کلئوپاترا که به دلیل ساحل شن‌های طلایی شهرت جهانی دارد، هر ساله میلیون‌ها گردشگر را به آنتالیا می‌کشاند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها