زیبایی چشم نواز رشته کوه توروس ترکیه در فصل پاییز

زیبایی چشم نواز رشته کوه توروس ترکیه در فصل پاییز

شهرستان خادم واقع در استان قونیه که در رشته کوه توروس واقع شده است در فصل پاییز جامه زرد، قرمز و قهوهای به تن کرده و جلوه زیبای دیگری به خود گرفته است. ( Ramazan Bilgili - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی چشم نواز رشته کوه توروس ترکیه در فصل پاییز
Fotoğraf: Ramazan Bilgili

شهرستان خادم واقع در استان قونیه که در رشته کوه توروس واقع شده است در فصل پاییز جامه زرد، قرمز و قهوهای به تن کرده و جلوه زیبای دیگری به خود گرفته است. ( Ramazan Bilgili - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی چشم نواز رشته کوه توروس ترکیه در فصل پاییز
Fotoğraf: Ramazan Bilgili

شهرستان خادم واقع در استان قونیه که در رشته کوه توروس واقع شده است در فصل پاییز جامه زرد، قرمز و قهوهای به تن کرده و جلوه زیبای دیگری به خود گرفته است. ( Ramazan Bilgili - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی چشم نواز رشته کوه توروس ترکیه در فصل پاییز
Fotoğraf: Ramazan Bilgili

شهرستان خادم واقع در استان قونیه که در رشته کوه توروس واقع شده است در فصل پاییز جامه زرد، قرمز و قهوهای به تن کرده و جلوه زیبای دیگری به خود گرفته است. ( Ramazan Bilgili - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی چشم نواز رشته کوه توروس ترکیه در فصل پاییز
Fotoğraf: Ramazan Bilgili

شهرستان خادم واقع در استان قونیه که در رشته کوه توروس واقع شده است در فصل پاییز جامه زرد، قرمز و قهوهای به تن کرده و جلوه زیبای دیگری به خود گرفته است. ( Ramazan Bilgili - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی چشم نواز رشته کوه توروس ترکیه در فصل پاییز
Fotoğraf: Ramazan Bilgili

شهرستان خادم واقع در استان قونیه که در رشته کوه توروس واقع شده است در فصل پاییز جامه زرد، قرمز و قهوهای به تن کرده و جلوه زیبای دیگری به خود گرفته است. ( Ramazan Bilgili - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی چشم نواز رشته کوه توروس ترکیه در فصل پاییز
Fotoğraf: Ramazan Bilgili

شهرستان خادم واقع در استان قونیه که در رشته کوه توروس واقع شده است در فصل پاییز جامه زرد، قرمز و قهوهای به تن کرده و جلوه زیبای دیگری به خود گرفته است. ( Ramazan Bilgili - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی چشم نواز رشته کوه توروس ترکیه در فصل پاییز
Fotoğraf: Ramazan Bilgili

شهرستان خادم واقع در استان قونیه که در رشته کوه توروس واقع شده است در فصل پاییز جامه زرد، قرمز و قهوهای به تن کرده و جلوه زیبای دیگری به خود گرفته است. ( Ramazan Bilgili - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها