زیبایی‌‌های پاییز در کوهستان آمانوس

زیبایی‌‌های پاییز در کوهستان آمانوس

زیبایی‌‌های پاییز در دره ایدیللی در کوهستان آمانوس استان غازی‌آنتپ ترکیه دوستداران طبیعت را به سوی خود جذب می‌کند. ( Zekeriye Şimşek - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌‌های پاییز در کوهستان آمانوس
Fotoğraf: Zekeriye Şimşek

زیبایی‌‌های پاییز در دره ایدیللی در کوهستان آمانوس استان غازی‌آنتپ ترکیه دوستداران طبیعت را به سوی خود جذب می‌کند. ( Zekeriye Şimşek - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌‌های پاییز در کوهستان آمانوس
Fotoğraf: Zekeriye Şimşek

زیبایی‌‌های پاییز در دره ایدیللی در کوهستان آمانوس استان غازی‌آنتپ ترکیه دوستداران طبیعت را به سوی خود جذب می‌کند. ( Zekeriye Şimşek - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌‌های پاییز در کوهستان آمانوس
Fotoğraf: Zekeriye Şimşek

زیبایی‌‌های پاییز در دره ایدیللی در کوهستان آمانوس استان غازی‌آنتپ ترکیه دوستداران طبیعت را به سوی خود جذب می‌کند. ( Zekeriye Şimşek - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌‌های پاییز در کوهستان آمانوس
Fotoğraf: Zekeriye Şimşek

زیبایی‌‌های پاییز در دره ایدیللی در کوهستان آمانوس استان غازی‌آنتپ ترکیه دوستداران طبیعت را به سوی خود جذب می‌کند. ( Zekeriye Şimşek - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌‌های پاییز در کوهستان آمانوس
Fotoğraf: Zekeriye Şimşek

زیبایی‌‌های پاییز در دره ایدیللی در کوهستان آمانوس استان غازی‌آنتپ ترکیه دوستداران طبیعت را به سوی خود جذب می‌کند. ( Zekeriye Şimşek - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌‌های پاییز در کوهستان آمانوس
Fotoğraf: Zekeriye Şimşek

زیبایی‌‌های پاییز در دره ایدیللی در کوهستان آمانوس استان غازی‌آنتپ ترکیه دوستداران طبیعت را به سوی خود جذب می‌کند. ( Zekeriye Şimşek - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌‌های پاییز در کوهستان آمانوس
Fotoğraf: Zekeriye Şimşek

زیبایی‌‌های پاییز در دره ایدیللی در کوهستان آمانوس استان غازی‌آنتپ ترکیه دوستداران طبیعت را به سوی خود جذب می‌کند. ( Zekeriye Şimşek - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌‌های پاییز در کوهستان آمانوس
Fotoğraf: Zekeriye Şimşek

زیبایی‌‌های پاییز در دره ایدیللی در کوهستان آمانوس استان غازی‌آنتپ ترکیه دوستداران طبیعت را به سوی خود جذب می‌کند. ( Zekeriye Şimşek - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌‌های پاییز در کوهستان آمانوس
Fotoğraf: Zekeriye Şimşek

زیبایی‌‌های پاییز در دره ایدیللی در کوهستان آمانوس استان غازی‌آنتپ ترکیه دوستداران طبیعت را به سوی خود جذب می‌کند. ( Zekeriye Şimşek - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها