زیبایی‌های پاییز در جنگل‌های رنگارنگ اولوداغ

زیبایی‌های پاییز در جنگل‌های رنگارنگ اولوداغ

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه در فصل پاییز با پوشش درختان جلوه زیبا و بی نظیری خلق کرده و هر بیننده ای را مسحور می‌کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های پاییز در جنگل‌های رنگارنگ اولوداغ Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه در فصل پاییز با پوشش درختان جلوه زیبا و بی نظیری خلق کرده و هر بیننده ای را مسحور می‌کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های پاییز در جنگل‌های رنگارنگ اولوداغ Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه در فصل پاییز با پوشش درختان جلوه زیبا و بی نظیری خلق کرده و هر بیننده ای را مسحور می‌کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های پاییز در جنگل‌های رنگارنگ اولوداغ Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه در فصل پاییز با پوشش درختان جلوه زیبا و بی نظیری خلق کرده و هر بیننده ای را مسحور می‌کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های پاییز در جنگل‌های رنگارنگ اولوداغ Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه در فصل پاییز با پوشش درختان جلوه زیبا و بی نظیری خلق کرده و هر بیننده ای را مسحور می‌کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های پاییز در جنگل‌های رنگارنگ اولوداغ Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه در فصل پاییز با پوشش درختان جلوه زیبا و بی نظیری خلق کرده و هر بیننده ای را مسحور می‌کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های پاییز در جنگل‌های رنگارنگ اولوداغ Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه در فصل پاییز با پوشش درختان جلوه زیبا و بی نظیری خلق کرده و هر بیننده ای را مسحور می‌کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های پاییز در جنگل‌های رنگارنگ اولوداغ Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه در فصل پاییز با پوشش درختان جلوه زیبا و بی نظیری خلق کرده و هر بیننده ای را مسحور می‌کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های پاییز در جنگل‌های رنگارنگ اولوداغ Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه در فصل پاییز با پوشش درختان جلوه زیبا و بی نظیری خلق کرده و هر بیننده ای را مسحور می‌کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های پاییز در جنگل‌های رنگارنگ اولوداغ Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه در فصل پاییز با پوشش درختان جلوه زیبا و بی نظیری خلق کرده و هر بیننده ای را مسحور می‌کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های پاییز در جنگل‌های رنگارنگ اولوداغ Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه در فصل پاییز با پوشش درختان جلوه زیبا و بی نظیری خلق کرده و هر بیننده ای را مسحور می‌کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های پاییز در جنگل‌های رنگارنگ اولوداغ Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه در فصل پاییز با پوشش درختان جلوه زیبا و بی نظیری خلق کرده و هر بیننده ای را مسحور می‌کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها