زیبایی‌های زمستان در ایغدیر ترکیه

زیبایی‌های زمستان در ایغدیر ترکیه

شهرستان توزلوجا استان ایغدیر با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های زمستان در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

شهرستان توزلوجا استان ایغدیر با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های زمستان در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

شهرستان توزلوجا استان ایغدیر با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های زمستان در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

شهرستان توزلوجا استان ایغدیر با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های زمستان در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

شهرستان توزلوجا استان ایغدیر با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های زمستان در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

شهرستان توزلوجا استان ایغدیر با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های زمستان در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

شهرستان توزلوجا استان ایغدیر با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های زمستان در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

شهرستان توزلوجا استان ایغدیر با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های زمستان در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

شهرستان توزلوجا استان ایغدیر با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های زمستان در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

شهرستان توزلوجا استان ایغدیر با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های زمستان در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

شهرستان توزلوجا استان ایغدیر با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های زمستان در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

شهرستان توزلوجا استان ایغدیر با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های زمستان در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

شهرستان توزلوجا استان ایغدیر با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها