زیبایی های بی‌نظیر ساری‌قمیش ترکیه

زیبایی های بی‌نظیر ساری‌قمیش ترکیه

دره ککلیک شهرستان ساری‌قمیش استان قارص ترکیه با رویش گل های رنگارنگ در فصل بهار و کوچ پرندگان مهاجر به این منطقه، جلوه زیبایی به خود گرفته‌ است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی های بی‌نظیر ساری‌قمیش ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

دره ککلیک شهرستان ساری‌قمیش استان قارص ترکیه با رویش گل های رنگارنگ در فصل بهار و کوچ پرندگان مهاجر به این منطقه، جلوه زیبایی به خود گرفته‌ است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی های بی‌نظیر ساری‌قمیش ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

دره ککلیک شهرستان ساری‌قمیش استان قارص ترکیه با رویش گل های رنگارنگ در فصل بهار و کوچ پرندگان مهاجر به این منطقه، جلوه زیبایی به خود گرفته‌ است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی های بی‌نظیر ساری‌قمیش ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

دره ککلیک شهرستان ساری‌قمیش استان قارص ترکیه با رویش گل های رنگارنگ در فصل بهار و کوچ پرندگان مهاجر به این منطقه، جلوه زیبایی به خود گرفته‌ است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی های بی‌نظیر ساری‌قمیش ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

دره ککلیک شهرستان ساری‌قمیش استان قارص ترکیه با رویش گل های رنگارنگ در فصل بهار و کوچ پرندگان مهاجر به این منطقه، جلوه زیبایی به خود گرفته‌ است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی های بی‌نظیر ساری‌قمیش ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

دره ککلیک شهرستان ساری‌قمیش استان قارص ترکیه با رویش گل های رنگارنگ در فصل بهار و کوچ پرندگان مهاجر به این منطقه، جلوه زیبایی به خود گرفته‌ است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی های بی‌نظیر ساری‌قمیش ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

دره ککلیک شهرستان ساری‌قمیش استان قارص ترکیه با رویش گل های رنگارنگ در فصل بهار و کوچ پرندگان مهاجر به این منطقه، جلوه زیبایی به خود گرفته‌ است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی های بی‌نظیر ساری‌قمیش ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

دره ککلیک شهرستان ساری‌قمیش استان قارص ترکیه با رویش گل های رنگارنگ در فصل بهار و کوچ پرندگان مهاجر به این منطقه، جلوه زیبایی به خود گرفته‌ است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی های بی‌نظیر ساری‌قمیش ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

دره ککلیک شهرستان ساری‌قمیش استان قارص ترکیه با رویش گل های رنگارنگ در فصل بهار و کوچ پرندگان مهاجر به این منطقه، جلوه زیبایی به خود گرفته‌ است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی های بی‌نظیر ساری‌قمیش ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

دره ککلیک شهرستان ساری‌قمیش استان قارص ترکیه با رویش گل های رنگارنگ در فصل بهار و کوچ پرندگان مهاجر به این منطقه، جلوه زیبایی به خود گرفته‌ است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها