زیبایی‌های بدیع تنگه گودت در استان کارامان ترکیه

زیبایی‌های بدیع تنگه گودت در استان کارامان ترکیه

تنگه گودت در روستای تاریخی گولدره در استان کارامان ترکیه٬ با زیبایی های تاریخی، طبیعی و بکرش توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب می کند. ( Mehmet Çetin - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های بدیع تنگه گودت در استان کارامان ترکیه Fotoğraf: Mehmet Çetin

تنگه گودت در روستای تاریخی گولدره در استان کارامان ترکیه٬ با زیبایی های تاریخی، طبیعی و بکرش توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب می کند. ( Mehmet Çetin - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های بدیع تنگه گودت در استان کارامان ترکیه Fotoğraf: Mehmet Çetin

تنگه گودت در روستای تاریخی گولدره در استان کارامان ترکیه٬ با زیبایی های تاریخی، طبیعی و بکرش توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب می کند. ( Mehmet Çetin - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های بدیع تنگه گودت در استان کارامان ترکیه Fotoğraf: Mehmet Çetin

تنگه گودت در روستای تاریخی گولدره در استان کارامان ترکیه٬ با زیبایی های تاریخی، طبیعی و بکرش توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب می کند. ( Mehmet Çetin - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های بدیع تنگه گودت در استان کارامان ترکیه Fotoğraf: Mehmet Çetin

تنگه گودت در روستای تاریخی گولدره در استان کارامان ترکیه٬ با زیبایی های تاریخی، طبیعی و بکرش توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب می کند. ( Mehmet Çetin - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های بدیع تنگه گودت در استان کارامان ترکیه Fotoğraf: Mehmet Çetin

تنگه گودت در روستای تاریخی گولدره در استان کارامان ترکیه٬ با زیبایی های تاریخی، طبیعی و بکرش توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب می کند. ( Mehmet Çetin - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های بدیع تنگه گودت در استان کارامان ترکیه Fotoğraf: Mehmet Çetin

تنگه گودت در روستای تاریخی گولدره در استان کارامان ترکیه٬ با زیبایی های تاریخی، طبیعی و بکرش توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب می کند. ( Mehmet Çetin - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های بدیع تنگه گودت در استان کارامان ترکیه Fotoğraf: Mehmet Çetin

تنگه گودت در روستای تاریخی گولدره در استان کارامان ترکیه٬ با زیبایی های تاریخی، طبیعی و بکرش توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب می کند. ( Mehmet Çetin - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های بدیع تنگه گودت در استان کارامان ترکیه Fotoğraf: Mehmet Çetin

تنگه گودت در روستای تاریخی گولدره در استان کارامان ترکیه٬ با زیبایی های تاریخی، طبیعی و بکرش توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب می کند. ( Mehmet Çetin - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های بدیع تنگه گودت در استان کارامان ترکیه Fotoğraf: Mehmet Çetin

تنگه گودت در روستای تاریخی گولدره در استان کارامان ترکیه٬ با زیبایی های تاریخی، طبیعی و بکرش توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب می کند. ( Mehmet Çetin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها