زیبایی‌های ارتفاعات آغری داغی ترکیه در بهار

زیبایی‌های ارتفاعات آغری داغی ترکیه در بهار

ارتفاعات "آغری‌داغی" بلندترین کوه ترکیه با گلهای شقایق و مناظر زیبایی از قله‌های برفی، هر بیننده‌ای را مسحور طبیعت بدیع خود می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های ارتفاعات آغری داغی ترکیه در بهار Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

ارتفاعات "آغری‌داغی" بلندترین کوه ترکیه با گلهای شقایق و مناظر زیبایی از قله‌های برفی، هر بیننده‌ای را مسحور طبیعت بدیع خود می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های ارتفاعات آغری داغی ترکیه در بهار Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

ارتفاعات "آغری‌داغی" بلندترین کوه ترکیه با گلهای شقایق و مناظر زیبایی از قله‌های برفی، هر بیننده‌ای را مسحور طبیعت بدیع خود می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های ارتفاعات آغری داغی ترکیه در بهار Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

ارتفاعات "آغری‌داغی" بلندترین کوه ترکیه با گلهای شقایق و مناظر زیبایی از قله‌های برفی، هر بیننده‌ای را مسحور طبیعت بدیع خود می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی‌های ارتفاعات آغری داغی ترکیه در بهار Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

ارتفاعات "آغری‌داغی" بلندترین کوه ترکیه با گلهای شقایق و مناظر زیبایی از قله‌های برفی، هر بیننده‌ای را مسحور طبیعت بدیع خود می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها