زیبایی سحرانگیز برف دو متری در ارتفاعات قونیه

زیبایی سحرانگیز برف دو متری در ارتفاعات قونیه

بارش برف دو متری در ارتفاعات «ییلاق کاراکیشلا» قونیه ترکیه، زیبایی سحرانگیزی خلق کرده و علاقمندان طبیعت برای گشتن و لذت بردن و انداختن عکس های یادگاری به این منطقه رفته اند. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی سحرانگیز برف دو متری در ارتفاعات قونیه
Fotoğraf: Fahri Kubilay

بارش برف دو متری در ارتفاعات «ییلاق کاراکیشلا» قونیه ترکیه، زیبایی سحرانگیزی خلق کرده و علاقمندان طبیعت برای گشتن و لذت بردن و انداختن عکس های یادگاری به این منطقه رفته اند. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی سحرانگیز برف دو متری در ارتفاعات قونیه
Fotoğraf: Fahri Kubilay

بارش برف دو متری در ارتفاعات «ییلاق کاراکیشلا» قونیه ترکیه، زیبایی سحرانگیزی خلق کرده و علاقمندان طبیعت برای گشتن و لذت بردن و انداختن عکس های یادگاری به این منطقه رفته اند. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی سحرانگیز برف دو متری در ارتفاعات قونیه
Fotoğraf: Fahri Kubilay

بارش برف دو متری در ارتفاعات «ییلاق کاراکیشلا» قونیه ترکیه، زیبایی سحرانگیزی خلق کرده و علاقمندان طبیعت برای گشتن و لذت بردن و انداختن عکس های یادگاری به این منطقه رفته اند. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی سحرانگیز برف دو متری در ارتفاعات قونیه
Fotoğraf: Fahri Kubilay

بارش برف دو متری در ارتفاعات «ییلاق کاراکیشلا» قونیه ترکیه، زیبایی سحرانگیزی خلق کرده و علاقمندان طبیعت برای گشتن و لذت بردن و انداختن عکس های یادگاری به این منطقه رفته اند. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی سحرانگیز برف دو متری در ارتفاعات قونیه
Fotoğraf: Fahri Kubilay

بارش برف دو متری در ارتفاعات «ییلاق کاراکیشلا» قونیه ترکیه، زیبایی سحرانگیزی خلق کرده و علاقمندان طبیعت برای گشتن و لذت بردن و انداختن عکس های یادگاری به این منطقه رفته اند. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی سحرانگیز برف دو متری در ارتفاعات قونیه
Fotoğraf: Fahri Kubilay

بارش برف دو متری در ارتفاعات «ییلاق کاراکیشلا» قونیه ترکیه، زیبایی سحرانگیزی خلق کرده و علاقمندان طبیعت برای گشتن و لذت بردن و انداختن عکس های یادگاری به این منطقه رفته اند. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی سحرانگیز برف دو متری در ارتفاعات قونیه
Fotoğraf: Fahri Kubilay

بارش برف دو متری در ارتفاعات «ییلاق کاراکیشلا» قونیه ترکیه، زیبایی سحرانگیزی خلق کرده و علاقمندان طبیعت برای گشتن و لذت بردن و انداختن عکس های یادگاری به این منطقه رفته اند. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی سحرانگیز برف دو متری در ارتفاعات قونیه
Fotoğraf: Fahri Kubilay

بارش برف دو متری در ارتفاعات «ییلاق کاراکیشلا» قونیه ترکیه، زیبایی سحرانگیزی خلق کرده و علاقمندان طبیعت برای گشتن و لذت بردن و انداختن عکس های یادگاری به این منطقه رفته اند. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی سحرانگیز برف دو متری در ارتفاعات قونیه
Fotoğraf: Fahri Kubilay

بارش برف دو متری در ارتفاعات «ییلاق کاراکیشلا» قونیه ترکیه، زیبایی سحرانگیزی خلق کرده و علاقمندان طبیعت برای گشتن و لذت بردن و انداختن عکس های یادگاری به این منطقه رفته اند. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی سحرانگیز برف دو متری در ارتفاعات قونیه
Fotoğraf: Fahri Kubilay

بارش برف دو متری در ارتفاعات «ییلاق کاراکیشلا» قونیه ترکیه، زیبایی سحرانگیزی خلق کرده و علاقمندان طبیعت برای گشتن و لذت بردن و انداختن عکس های یادگاری به این منطقه رفته اند. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی سحرانگیز برف دو متری در ارتفاعات قونیه
Fotoğraf: Fahri Kubilay

بارش برف دو متری در ارتفاعات «ییلاق کاراکیشلا» قونیه ترکیه، زیبایی سحرانگیزی خلق کرده و علاقمندان طبیعت برای گشتن و لذت بردن و انداختن عکس های یادگاری به این منطقه رفته اند. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها