زیبایی بی‌نظیر پاییز در ماردین ترکیه

زیبایی بی‌نظیر پاییز در ماردین ترکیه

شهرستان ساوور واقع در استان ماردین در جنوب ترکیه در فصل پاییز با جلوه‌های بدیع مورد استقبال گردشگران قرار گرفته است. ( Halil İbrahim Sincar - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی بی‌نظیر پاییز در ماردین ترکیه Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar

شهرستان ساوور واقع در استان ماردین در جنوب ترکیه در فصل پاییز با جلوه‌های بدیع مورد استقبال گردشگران قرار گرفته است. ( Halil İbrahim Sincar - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی بی‌نظیر پاییز در ماردین ترکیه Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar

شهرستان ساوور واقع در استان ماردین در جنوب ترکیه در فصل پاییز با جلوه‌های بدیع مورد استقبال گردشگران قرار گرفته است. ( Halil İbrahim Sincar - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی بی‌نظیر پاییز در ماردین ترکیه Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar

شهرستان ساوور واقع در استان ماردین در جنوب ترکیه در فصل پاییز با جلوه‌های بدیع مورد استقبال گردشگران قرار گرفته است. ( Halil İbrahim Sincar - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی بی‌نظیر پاییز در ماردین ترکیه Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar

شهرستان ساوور واقع در استان ماردین در جنوب ترکیه در فصل پاییز با جلوه‌های بدیع مورد استقبال گردشگران قرار گرفته است. ( Halil İbrahim Sincar - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی بی‌نظیر پاییز در ماردین ترکیه Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar

شهرستان ساوور واقع در استان ماردین در جنوب ترکیه در فصل پاییز با جلوه‌های بدیع مورد استقبال گردشگران قرار گرفته است. ( Halil İbrahim Sincar - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی بی‌نظیر پاییز در ماردین ترکیه Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar

شهرستان ساوور واقع در استان ماردین در جنوب ترکیه در فصل پاییز با جلوه‌های بدیع مورد استقبال گردشگران قرار گرفته است. ( Halil İbrahim Sincar - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی بی‌نظیر پاییز در ماردین ترکیه Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar

شهرستان ساوور واقع در استان ماردین در جنوب ترکیه در فصل پاییز با جلوه‌های بدیع مورد استقبال گردشگران قرار گرفته است. ( Halil İbrahim Sincar - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی بی‌نظیر پاییز در ماردین ترکیه Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar

شهرستان ساوور واقع در استان ماردین در جنوب ترکیه در فصل پاییز با جلوه‌های بدیع مورد استقبال گردشگران قرار گرفته است. ( Halil İbrahim Sincar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها