زن 73 ساله که از ایتالیا به چین پیاده سفر می‌کند، وارد صربستان شد
22.06.2022

زن 73 ساله که از ایتالیا به چین پیاده سفر می‌کند، وارد صربستان شد

زن 73 ساله که از ایتالیا به چین پیاده سفر می‌کند، وارد صربستان شد
Fotoğraf: Sasa Djordjevic

زن 73 ساله که از ایتالیا به چین پیاده سفر می‌کند، وارد صربستان شد

زن 73 ساله که از ایتالیا به چین پیاده سفر می‌کند، وارد صربستان شد
Fotoğraf: Sasa Djordjevic

زن 73 ساله که از ایتالیا به چین پیاده سفر می‌کند، وارد صربستان شد

زن 73 ساله که از ایتالیا به چین پیاده سفر می‌کند، وارد صربستان شد
Fotoğraf: Sasa Djordjevic

زن 73 ساله که از ایتالیا به چین پیاده سفر می‌کند، وارد صربستان شد

زن 73 ساله که از ایتالیا به چین پیاده سفر می‌کند، وارد صربستان شد
Fotoğraf: Sasa Djordjevic

زن 73 ساله که از ایتالیا به چین پیاده سفر می‌کند، وارد صربستان شد

زن 73 ساله که از ایتالیا به چین پیاده سفر می‌کند، وارد صربستان شد
Fotoğraf: Sasa Djordjevic

زن 73 ساله که از ایتالیا به چین پیاده سفر می‌کند، وارد صربستان شد

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها