زنان «جلیقه زرد» در فرانسه به خیابان ها آمدند

زنان «جلیقه زرد» در فرانسه به خیابان ها آمدند

صدها زن «جلیقه زرد» در نزدیکی برج ایفل واقع در پاریس در اعتراض به شرایط بد اقتصادی فرانسه به خیابان‌ها آمدند. ( Mustafa Yalçın - خبرگزاری آناتولی )

زنان «جلیقه زرد» در فرانسه به خیابان ها آمدند Fotoğraf: Mustafa Yalçın

صدها زن «جلیقه زرد» در نزدیکی برج ایفل واقع در پاریس در اعتراض به شرایط بد اقتصادی فرانسه به خیابان‌ها آمدند. ( Mustafa Yalçın - خبرگزاری آناتولی )

زنان «جلیقه زرد» در فرانسه به خیابان ها آمدند Fotoğraf: Mustafa Yalçın

صدها زن «جلیقه زرد» در نزدیکی برج ایفل واقع در پاریس در اعتراض به شرایط بد اقتصادی فرانسه به خیابان‌ها آمدند. ( Mustafa Yalçın - خبرگزاری آناتولی )

زنان «جلیقه زرد» در فرانسه به خیابان ها آمدند Fotoğraf: Mustafa Yalçın

صدها زن «جلیقه زرد» در نزدیکی برج ایفل واقع در پاریس در اعتراض به شرایط بد اقتصادی فرانسه به خیابان‌ها آمدند. ( Mustafa Yalçın - خبرگزاری آناتولی )

زنان «جلیقه زرد» در فرانسه به خیابان ها آمدند Fotoğraf: Mustafa Yalçın

صدها زن «جلیقه زرد» در نزدیکی برج ایفل واقع در پاریس در اعتراض به شرایط بد اقتصادی فرانسه به خیابان‌ها آمدند. ( Mustafa Yalçın - خبرگزاری آناتولی )

زنان «جلیقه زرد» در فرانسه به خیابان ها آمدند Fotoğraf: Mustafa Yalçın

صدها زن «جلیقه زرد» در نزدیکی برج ایفل واقع در پاریس در اعتراض به شرایط بد اقتصادی فرانسه به خیابان‌ها آمدند. ( Mustafa Yalçın - خبرگزاری آناتولی )

زنان «جلیقه زرد» در فرانسه به خیابان ها آمدند Fotoğraf: Mustafa Yalçın

صدها زن «جلیقه زرد» در نزدیکی برج ایفل واقع در پاریس در اعتراض به شرایط بد اقتصادی فرانسه به خیابان‌ها آمدند. ( Mustafa Yalçın - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها