رکورد شمار بازدیدکننده از موزه مولانا در شهر قونیه ترکیه شکسته شد

رکورد شمار بازدیدکننده از موزه مولانا در شهر قونیه ترکیه شکسته شد

شمار بازدیدکنندگان از موزه مولانا در شهر قونیه ترکیه با افزایش 23 درصدی نسبت به سال گذشته به 3 میلیون و 464 هزار بازدیدکننده بالغ شد و رکورد جدیدی برجای گذاشت. ( Havva Dereağzı - خبرگزاری آناتولی )

رکورد شمار بازدیدکننده از موزه مولانا در شهر قونیه ترکیه شکسته شد
Fotoğraf: Havva Dereağzı

شمار بازدیدکنندگان از موزه مولانا در شهر قونیه ترکیه با افزایش 23 درصدی نسبت به سال گذشته به 3 میلیون و 464 هزار بازدیدکننده بالغ شد و رکورد جدیدی برجای گذاشت. ( Havva Dereağzı - خبرگزاری آناتولی )

رکورد شمار بازدیدکننده از موزه مولانا در شهر قونیه ترکیه شکسته شد
Fotoğraf: Havva Dereağzı

شمار بازدیدکنندگان از موزه مولانا در شهر قونیه ترکیه با افزایش 23 درصدی نسبت به سال گذشته به 3 میلیون و 464 هزار بازدیدکننده بالغ شد و رکورد جدیدی برجای گذاشت. ( Havva Dereağzı - خبرگزاری آناتولی )

رکورد شمار بازدیدکننده از موزه مولانا در شهر قونیه ترکیه شکسته شد
Fotoğraf: Havva Dereağzı

شمار بازدیدکنندگان از موزه مولانا در شهر قونیه ترکیه با افزایش 23 درصدی نسبت به سال گذشته به 3 میلیون و 464 هزار بازدیدکننده بالغ شد و رکورد جدیدی برجای گذاشت. ( Havva Dereağzı - خبرگزاری آناتولی )

رکورد شمار بازدیدکننده از موزه مولانا در شهر قونیه ترکیه شکسته شد
Fotoğraf: Havva Dereağzı

شمار بازدیدکنندگان از موزه مولانا در شهر قونیه ترکیه با افزایش 23 درصدی نسبت به سال گذشته به 3 میلیون و 464 هزار بازدیدکننده بالغ شد و رکورد جدیدی برجای گذاشت. ( Havva Dereağzı - خبرگزاری آناتولی )

رکورد شمار بازدیدکننده از موزه مولانا در شهر قونیه ترکیه شکسته شد
Fotoğraf: Havva Dereağzı

شمار بازدیدکنندگان از موزه مولانا در شهر قونیه ترکیه با افزایش 23 درصدی نسبت به سال گذشته به 3 میلیون و 464 هزار بازدیدکننده بالغ شد و رکورد جدیدی برجای گذاشت. ( Havva Dereağzı - خبرگزاری آناتولی )

رکورد شمار بازدیدکننده از موزه مولانا در شهر قونیه ترکیه شکسته شد
Fotoğraf: Havva Dereağzı

شمار بازدیدکنندگان از موزه مولانا در شهر قونیه ترکیه با افزایش 23 درصدی نسبت به سال گذشته به 3 میلیون و 464 هزار بازدیدکننده بالغ شد و رکورد جدیدی برجای گذاشت. ( Havva Dereağzı - خبرگزاری آناتولی )

رکورد شمار بازدیدکننده از موزه مولانا در شهر قونیه ترکیه شکسته شد
Fotoğraf: Havva Dereağzı

شمار بازدیدکنندگان از موزه مولانا در شهر قونیه ترکیه با افزایش 23 درصدی نسبت به سال گذشته به 3 میلیون و 464 هزار بازدیدکننده بالغ شد و رکورد جدیدی برجای گذاشت. ( Havva Dereağzı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها