جاذبه‌های زمستانی پارک آبانت ترکیه

جاذبه‌های زمستانی پارک آبانت ترکیه

پارک «آبانت» استان بولو ترکیه، در فصل زمستان میزبان طبیعت دوستانی است که در کنار لذت بردن از زیبایی های طبیعی این مکان، می توانند در زمین پربرف آن اسکی کنند. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های زمستانی پارک آبانت ترکیه Fotoğraf: İlhami Çetin

پارک «آبانت» استان بولو ترکیه، در فصل زمستان میزبان طبیعت دوستانی است که در کنار لذت بردن از زیبایی های طبیعی این مکان، می توانند در زمین پربرف آن اسکی کنند. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های زمستانی پارک آبانت ترکیه Fotoğraf: İlhami Çetin

پارک «آبانت» استان بولو ترکیه، در فصل زمستان میزبان طبیعت دوستانی است که در کنار لذت بردن از زیبایی های طبیعی این مکان، می توانند در زمین پربرف آن اسکی کنند. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های زمستانی پارک آبانت ترکیه Fotoğraf: İlhami Çetin

پارک «آبانت» استان بولو ترکیه، در فصل زمستان میزبان طبیعت دوستانی است که در کنار لذت بردن از زیبایی های طبیعی این مکان، می توانند در زمین پربرف آن اسکی کنند. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های زمستانی پارک آبانت ترکیه Fotoğraf: İlhami Çetin

پارک «آبانت» استان بولو ترکیه، در فصل زمستان میزبان طبیعت دوستانی است که در کنار لذت بردن از زیبایی های طبیعی این مکان، می توانند در زمین پربرف آن اسکی کنند. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های زمستانی پارک آبانت ترکیه Fotoğraf: İlhami Çetin

پارک «آبانت» استان بولو ترکیه، در فصل زمستان میزبان طبیعت دوستانی است که در کنار لذت بردن از زیبایی های طبیعی این مکان، می توانند در زمین پربرف آن اسکی کنند. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های زمستانی پارک آبانت ترکیه Fotoğraf: İlhami Çetin

پارک «آبانت» استان بولو ترکیه، در فصل زمستان میزبان طبیعت دوستانی است که در کنار لذت بردن از زیبایی های طبیعی این مکان، می توانند در زمین پربرف آن اسکی کنند. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های زمستانی پارک آبانت ترکیه Fotoğraf: İlhami Çetin

پارک «آبانت» استان بولو ترکیه، در فصل زمستان میزبان طبیعت دوستانی است که در کنار لذت بردن از زیبایی های طبیعی این مکان، می توانند در زمین پربرف آن اسکی کنند. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های زمستانی پارک آبانت ترکیه Fotoğraf: İlhami Çetin

پارک «آبانت» استان بولو ترکیه، در فصل زمستان میزبان طبیعت دوستانی است که در کنار لذت بردن از زیبایی های طبیعی این مکان، می توانند در زمین پربرف آن اسکی کنند. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های زمستانی پارک آبانت ترکیه Fotoğraf: İlhami Çetin

پارک «آبانت» استان بولو ترکیه، در فصل زمستان میزبان طبیعت دوستانی است که در کنار لذت بردن از زیبایی های طبیعی این مکان، می توانند در زمین پربرف آن اسکی کنند. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها