رونق گردشگری با ورود کشتی‌های کروز به سواحل ترکیه

رونق گردشگری با ورود کشتی‌های کروز به سواحل ترکیه

حدود 85 هزار نفر از مسافران کشتی‌های کروز از منطقه توریستی کوش‌آداسی در استان آیدین ترکیه بازدید کردند. ( İbrahim Uzun - خبرگزاری آناتولی )

رونق گردشگری با ورود کشتی‌های کروز به سواحل ترکیه
Fotoğraf: İbrahim Uzun

حدود 85 هزار نفر از مسافران کشتی‌های کروز از منطقه توریستی کوش‌آداسی در استان آیدین ترکیه بازدید کردند. ( İbrahim Uzun - خبرگزاری آناتولی )

رونق گردشگری با ورود کشتی‌های کروز به سواحل ترکیه
Fotoğraf: İbrahim Uzun

حدود 85 هزار نفر از مسافران کشتی‌های کروز از منطقه توریستی کوش‌آداسی در استان آیدین ترکیه بازدید کردند. ( İbrahim Uzun - خبرگزاری آناتولی )

رونق گردشگری با ورود کشتی‌های کروز به سواحل ترکیه
Fotoğraf: İbrahim Uzun

حدود 85 هزار نفر از مسافران کشتی‌های کروز از منطقه توریستی کوش‌آداسی در استان آیدین ترکیه بازدید کردند. ( İbrahim Uzun - خبرگزاری آناتولی )

رونق گردشگری با ورود کشتی‌های کروز به سواحل ترکیه
Fotoğraf: İbrahim Uzun

حدود 85 هزار نفر از مسافران کشتی‌های کروز از منطقه توریستی کوش‌آداسی در استان آیدین ترکیه بازدید کردند. ( İbrahim Uzun - خبرگزاری آناتولی )

رونق گردشگری با ورود کشتی‌های کروز به سواحل ترکیه
Fotoğraf: İbrahim Uzun

حدود 85 هزار نفر از مسافران کشتی‌های کروز از منطقه توریستی کوش‌آداسی در استان آیدین ترکیه بازدید کردند. ( İbrahim Uzun - خبرگزاری آناتولی )

رونق گردشگری با ورود کشتی‌های کروز به سواحل ترکیه
Fotoğraf: İbrahim Uzun

حدود 85 هزار نفر از مسافران کشتی‌های کروز از منطقه توریستی کوش‌آداسی در استان آیدین ترکیه بازدید کردند. ( İbrahim Uzun - خبرگزاری آناتولی )

رونق گردشگری با ورود کشتی‌های کروز به سواحل ترکیه
Fotoğraf: İbrahim Uzun

حدود 85 هزار نفر از مسافران کشتی‌های کروز از منطقه توریستی کوش‌آداسی در استان آیدین ترکیه بازدید کردند. ( İbrahim Uzun - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها